Home

HET NIEUWE ONTSLAGRECHT


Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Ook is nog een aantal amendementen doorgevoerd, die ingrijpende gevolgen hebben voor het wetsvoorstel.

Inmiddels is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn door TK benoemd en inzichtelijk gemaakt.

Wetsvoorstel verlof en arbeidstijden door de Kamer

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De wet moet het combineren van werk en zorg gemakkelijker maken. lees meer »

Roos Koster
24/10/2014 
door Roos Koster
Roos Koster

Roos Koster

advocaat

Arbeidsrechtadvocate met accent op uitzendrecht, drijfveren kwaliteit en resultaat, toneelliefhebster en culinaire MasterChef.

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 23
E koster@tk.nl

Klik hier voor alle evenementen.

 

Themamiddag scheiden van wonen en zorg

Met het regeerakkoord van 2010 is het scheiden van wonen en zorg in gang gezet. Op 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking, waarmee de extramuralisatie verder gestalte krijgt. De aanpassingen in de Huisvestingswet en het woningwaarderingstelsel, de verhuurdersheffing, de wijziging van de Wmo, het zijn allemaal veranderingen waar woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten op in moeten spelen. TK en Verder Fiscaal Specialisten lichten de ontwikkelingen op juridisch en fiscaal gebied toe.

27 november 2014

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven