Home

HET NIEUWE ONTSLAGRECHT


Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Ook is nog een aantal amendementen doorgevoerd, die ingrijpende gevolgen hebben voor het wetsvoorstel.

Inmiddels is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn door TK benoemd en inzichtelijk gemaakt.

Kadaster niet schadeplichtig voor het onterecht niet uitnodigen voor aanbesteding

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recent gepubliceerd arrest in de Kadasterzaak de gewezen vonnissen van de rechtbank Zutphen vernietigd. De rechtbank Zutphen had geoordeeld dat het Kadaster onrechtmatig had gehandeld door HLA niet uit te nodigen voor een onderhandse aanbestedingsprocedure. Het Kadaster wist dat HLA over de expertise beschikte en ge├»nteresseerd zou zijn. Daarmee handelde het Kadaster, volgens de rechtbank, in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (vertrouwensbeginsel en fair play) en de aanbestedingsrechtelijke beginselen (beginsel van gelijkheid, transparantie en objectiviteit). lees meer »

Lizette Jaques
29/7/2014 
door Lizette Jaques
Lizette Jaques

Lizette Jaques

advocaat

Gedreven, nieuwsgierige advocate met de focus op omgevingsrecht en aanbestedingsrecht. Houdt van een uitdaging zowel op werkgebied als privé, bijvoorbeeld op sportief gebied (skiën, hardlopen, hockey). Leert graag op (verre) reizen nieuwe culturen kennen.

T +31 71 535 80 50
E jaques@tk.nl
 voor Vastgoed & Projecten

Klik hier voor alle evenementen.

 

Cursus Civiel beslagrecht

Op 12 augustus van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Frank van Steenbergen de cursus Civiel beslagrecht op ons kantoor te Leiden. Voor deze cursus wordt 1 PO punt toegekend.

12 augustus 2014

Alles over de zieke werknemer

Prof. mr. B. Barendsen, hoogleraar Sociaal Recht & Bijzonder Hoogleraar Arbeidsverhoudingen (Universiteit Leiden) geeft op donderdagmiddag 11 september van 14.00 uur tot 17.30 uur een PAO rondom ziekte. Het betreft een drie uur durende cursus.

11 september 2014

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven