Home

Afwijking opzegtermijn bij CAO

Het UWV houdt nogal eens vast aan de wettelijke opzegtermijn, terwijl er in een CAO een kortere opzegtermijn staat vermeld. Hoe kan hier nu het beste in de praktijk mee worden omgegaan? lees meer »

Hof veroordeelt Tendercoach tot vergoeding schade na mislukte inschrijving

Inschrijvers kunnen bij inschrijven op aanbestedingen de hulp inroepen van advies- en begeleidingsbureaus. Tendercoach is een dergelijke specialist bij het begeleiden van MKB bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen. De inschrijving van inschrijver Topzorg is terzijde gelegd omdat niet aan een knock-out eis is voldaan. Is Tendercoach tegenover de begeleide inschrijver hierdoor tekort geschoten in de nakoming van de begeleidingsovereenkomst? Het Hof Den Haag heeft op 10 december 2013 (pas recentelijk gepubliceerd) geoordeeld dat Tendercoach schade aan Topzorg dient te vergoeden. lees meer »

Lizette Jaques
05/3/2015 
door Lizette Jaques
Lizette Jaques

Lizette Jaques

advocaat

Gedreven, nieuwsgierige advocate met de focus op aanbestedingsrecht, mededingingsrecht (in de zorg) en omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Houdt van een uitdaging zowel op werkgebied als privé, bijvoorbeeld op sportief gebied (skiën, hardlopen, hockey). Leert graag op (verre) reizen nieuwe culturen kennen.

T +31 71 535 80 50
E jaques@tk.nl
 voor Vastgoed & Projecten

Klik hier voor alle evenementen.

 

Cursus USA-NL verhoudingen

Op 14 april 2015 geeft mr. Michiel Teekens de cursus USA-NL verhoudingen (doorwerking USA vonnis in Nederland; belangrijke aandachtspunten rechtsvergelijking). Er wordt tijdens deze cursus ingegaan op de erkenning van Amerikaanse vonnissen in Nederland; handige rechtsvergelijking USA-NL.

14 april 2015

Tips en trucs: hoe om te gaan met het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht ingrijpend veranderd. De ontslaggrond gaat voortaan bepalen welke ontslagroute gevolgd moet worden (UWV of kantonrechter) en de wet bepaalt aan welke criteria ontslag moet voldoen. Bovendien is nieuw de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie.

16 april 2015

Praktijkcursus: Praktisch omgaan met (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht

Op 23 april a.s. organiseert de TK Community de praktijkcursus “Praktisch omgaan met (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht”. Deze cursus is zodanig ingericht om samen met u de theorie vanuit de praktijk te benaderen en u te voorzien van tools en actuele kennis met betrekking tot de huidige stand van zaken over deze dynamische regelgeving uit Europa.

23 april 2015

Statutair directeur

De complexe arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke rechtspositie van de Statutair Bestuurder blijft veranderen. De WWZ zorgt, na de veranderingen door de Wet Bestuur en Toezicht en Flex-BV voor veel wijzigingen, zoals de afwijkende regeling van de nieuwe herroepingsplicht. Tijdens de cursus wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen: - Hoe en wie kan de statutair bestuurder in een Flex B.V. benoemen en ontslaan? - Hoe gaat u praktisch om met het ontslag van een statutair bestuurder? - Wat is veranderd voor de statutair bestuurder als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht? - Welke consequenties heeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor de bestuurder van verenigingen en stichtingen?

25 juni 2015

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven