Home

Hof: Tendercoach veroordeeld tot vergoeding schade na mislukte inschrijving

Inschrijvers kunnen bij inschrijven op aanbestedingen de hulp inroepen van advies- en begeleidingsbureaus. Tendercoach is een dergelijke specialist bij het begeleiden van MKB bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen. De inschrijving van inschrijver Topzorg is terzijde gelegd omdat niet aan een knock-out eis is voldaan. Is Tendercoach tegenover de begeleide inschrijver hierdoor tekort geschoten in de nakoming van de begeleidingsovereenkomst? Het Hof Den Haag heeft op 10 december 2013 (pas recentelijk gepubliceerd) geoordeeld dat Tendercoach schade aan Topzorg dient te vergoeden. lees meer »

Lizette Jaques
05/3/2015 
door Lizette Jaques
Lizette Jaques

Lizette Jaques

advocaat

Gedreven, nieuwsgierige advocate met de focus op aanbestedingsrecht, mededingingsrecht (in de zorg) en omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Houdt van een uitdaging zowel op werkgebied als privé, bijvoorbeeld op sportief gebied (skiën, hardlopen, hockey). Leert graag op (verre) reizen nieuwe culturen kennen.

T +31 71 535 80 50
E jaques@tk.nl
 voor Vastgoed & Projecten

Nieuwe regels voor woningcorporaties in de Woningwet

Naar verwachting zullen per 1 juli 2015 de in de Woningwet en het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) opgenomen regels voor woningcorporaties wijzigen. Het kabinet wil de taken van woningcorporaties zoveel mogelijk terugbrengen tot de zogenoemde kerntaken en daarnaast de positie van gemeenten versterken lees meer »

Floris  van Galen
05/3/2015 
door Floris van Galen
Floris  van Galen

Floris van Galen

advocaat

“Gedreven specialist omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Doceert staats- en bestuursrecht aan de Leidse Universiteit.”

Sectoren: Publieke sector, Vastgoed & Projecten

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50 / +31 6 10 41 12 45
E vangalen@tk.nl
 voor Vastgoed & Projecten, Publieke sector

Klik hier voor alle evenementen.

 

Cursus Pandrecht

Op dinsdag 10 maart 2015 van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Kees van Oosten de cursus Pandrecht. Er wordt onder andere ingegaan op de plaats van het pandrecht in het gesloten stelsen van zekerheden, functie, formaliteiten en actualiteiten.

10 maart 2015

Cursus USA-NL verhoudingen

Op 14 april 2015 geeft mr. Michiel Teekens de cursus USA-NL verhoudingen (doorwerking USA vonnis in Nederland; belangrijke aandachtspunten rechtsvergelijking). Er wordt tijdens deze cursus ingegaan op de erkenning van Amerikaanse vonnissen in Nederland; handige rechtsvergelijking USA-NL.

14 april 2015

Tips en trucs: hoe om te gaan met het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht ingrijpend veranderd. De ontslaggrond gaat voortaan bepalen welke ontslagroute gevolgd moet worden (UWV of kantonrechter) en de wet bepaalt aan welke criteria ontslag moet voldoen. Bovendien is nieuw de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie.

16 april 2015

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven