Home

Wilt u uw situatie bespreken of mocht u nadere informatie wensen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het filmpje levenstestament EPN >

Agenderingsrecht voor de aandeelhouder beperkt

Op 17 maart jongstleden heeft de voorzieningenrechter te Den Haag uitspraak gedaan in de kort geding procedure Boskalis/Fugro. Het agenderingsrecht van de aandeelhouder mag niet worden misbruikt voor het aansturen van de vennootschapsstrategie. De vennootschapsstrategie behoort exclusief tot het domein van het bestuur. lees meer »

Rens Goudsmit
23/4/2015 
door Rens Goudsmit
Rens Goudsmit

Rens Goudsmit

Advocaat

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 58 038
E goudsmit@tk.nl
Mededinging: kent u de regels?

Klik hier voor alle evenementen.

 

Bedrijven in moeilijkheden en fiscaliteit, zowel in als buiten faillissement

Op 26 mei a.s. van 15.00 uur tot 18.30 uur geeft mr. A.J. Tekstra, werkzaam bij Blauw Tekstra Uding N.V., de cursus Bedrijven in moeilijkheden. In deze cursus komt de positie van de fiscus aan de orde bij bedrijven in moeilijkheden. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: fiscale eenheid vennootschapsbelasting en omzetbelasting; crediteurenakkoord en de fiscus (wanneer werkte de fiscus mee en wat is het gevolg); de (on)mogelijkheden van verrekening van fiscale verliezen en winsten voor de vennootschap inclusief liquidatieverliezen, concernfinanciering en aandeelhoudersleningen; het bodem(voor)recht van de fiscus; de verleggingsregeling voor de omzetbelasting en de curator en de omzetbelasting.

26 mei 2015

Uitzendcafé

Het onderwerp van dit Uitzendcafé is: "De kostprijs binnen de Flexbranche ". Spreker op het Uitzendcafé is de heer Marcel Reijmers van Flexknowledge.

28 mei 2015

Statutair directeur

De complexe arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke rechtspositie van de Statutair Bestuurder blijft veranderen. De WWZ zorgt, na de veranderingen door de Wet Bestuur en Toezicht en Flex-BV voor veel wijzigingen, zoals de afwijkende regeling van de nieuwe herroepingsplicht. Tijdens de cursus wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen: - Hoe en wie kan de statutair bestuurder in een Flex B.V. benoemen en ontslaan? - Hoe gaat u praktisch om met het ontslag van een statutair bestuurder? - Wat is veranderd voor de statutair bestuurder als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht? - Welke consequenties heeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor de bestuurder van verenigingen en stichtingen?

25 juni 2015

Cursus USA-NL verhoudingen

Op 13 oktober 2015 geeft mr. Michiel Teekens de cursus USA-NL verhoudingen (doorwerking USA vonnis in Nederland; belangrijke aandachtspunten rechtsvergelijking). Er wordt tijdens deze cursus ingegaan op de erkenning van Amerikaanse vonnissen in Nederland; handige rechtsvergelijking USA-NL.

13 oktober 2015

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven