Home

Wilt u uw situatie bespreken of mocht u nadere informatie wensen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het filmpje levenstestament EPN >

BEZINT EER GE BEGINT Aansprakelijkheid van toetredende vennoot in een VOF

Is een in een VOF toetredende vennoot aansprakelijk is voor schulden van de VOF die al bestonden voordat zij toetrad? In tegenstelling tot de Rechtbank overweegt het Hof onder meer dat de Hoge Raad in een eerdere uitspraak heeft geoordeeld dat de hoofdelijke verbondenheid van de vennoten alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan of nadien ontstaan. Volgens het Hof valt uit het in algemene bewoordingen gevatte oordeel van de Hoge Raad niet op te maken dat er plaats is voor het maken van uitzonderingen omdat daarmee de rechtszekerheid teniet gedaan zou worden. lees meer »

Rik Kamps
30/6/2015 
door Rik Kamps
Rik Kamps

Rik Kamps

notaris, partner

CV via LinkedIn

T + 31 71 - 535 80 81
E kamps@tk.nl
Mededinging: kent u de regels?

Klik hier voor alle evenementen.

 

Actualiteiten Onroerend Goed (civiel en fiscaal)

In deze cursus zullen de actuele ontwikkelingen op het gebied van onroerend goed - zowel civiel als fiscaal - aan de orde komen. Men denke in dit verband aan de vernieuwde regeling van de hypothecaire executie, de ontwikkelingen rond zowel particuliere erfpacht als stedelijke erfpacht, zoals in Amsterdam, de nieuwe verordening inzake dienstweigering voor het notariaat, problemen van horizontale splitsing en stapeling van rechten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van omzet en overdrachtsbelasting.

7 juli 2015

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven