Home

HET NIEUWE ONTSLAGRECHT


Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Ook is nog een aantal amendementen doorgevoerd, die ingrijpende gevolgen hebben voor het wetsvoorstel.

Inmiddels is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn door TK benoemd en inzichtelijk gemaakt.

ICT Scan/audit en IP assets scan

U bent natuurlijk zeer goed op de hoogte van het aantal computers en servers binnen uw onderneming, van de ter beschikking gestelde software en overige programmatuur, ook kent u de functionaliteiten van uw website uitvoerig. Bent u echter even goed op de hoogte van de juridische aspecten die daarbij een rol kunnen spelen? lees meer »

Esther Verweij
11/11/2014 
door Esther Verweij
Esther Verweij

Esther Verweij

advocaat

Sector: New Technology

CV via LinkedIn

T +31 172 - 41 98 44
E verweij@tk.nl

Klik hier voor alle evenementen.

 

Themamiddag scheiden van wonen en zorg

Met het regeerakkoord van 2010 is het scheiden van wonen en zorg in gang gezet. Op 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking, waarmee de extramuralisatie verder gestalte krijgt. De aanpassingen in de Huisvestingswet en het woningwaarderingstelsel, de verhuurdersheffing, de wijziging van de Wmo, het zijn allemaal veranderingen waar woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten op in moeten spelen. TK en Verder Fiscaal Specialisten lichten de ontwikkelingen op juridisch en fiscaal gebied toe.

27 november 2014

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven