Home

HET NIEUWE ONTSLAGRECHT


Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Ook is nog een aantal amendementen doorgevoerd, die ingrijpende gevolgen hebben voor het wetsvoorstel.

Inmiddels is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn door TK benoemd en inzichtelijk gemaakt.

Wijziging Besluit omgevingsrecht treedt op 1 november 2014 in werking

Al geruime tijd wordt gewerkt aan een wijziging van het Besluit omgevingsrecht, waarin onder andere regels zijn opgenomen over vergunningsvrij bouwen. Het definitieve besluit is op 24 september 2014 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2014, nr. 333). Het besluit zal op 1 november 2014 in werking treden, gelijktijdig met het nog resterende deel van de wet pChw (Stb. 2013, 144). Een overzicht van de wijzigingen is te vinden op www.infomil.nl. lees meer »

Floris  van Galen
30/9/2014 
door Floris van Galen
Floris  van Galen

Floris van Galen

advocaat

“Gedreven specialist omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Doceert staats- en bestuursrecht aan de Leidse Universiteit.”

Sectoren: Publieke sector, Vastgoed & Projecten

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50 / +31 6 10 41 12 45
E vangalen@tk.nl
 voor Vastgoed & Projecten

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven