Home

HET NIEUWE ONTSLAGRECHT


Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Ook is nog een aantal amendementen doorgevoerd, die ingrijpende gevolgen hebben voor het wetsvoorstel.

Inmiddels is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn door TK benoemd en inzichtelijk gemaakt.

Corporaties en gemeenten vinden 'Staat van de Woningmarkt' onder de maat

De jaarrapportage 2014 ‘Staat van de Woningmarkt’ die minister Blok op 14 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd biedt geen helder inzicht in de woonlastenproblematiek van verschillende doelgroepen in Nederland. Dit schrijven Woonbond, Aedes, VNG, G4 en G32 in een brief aan de Tweede Kamer. lees meer »

Joost Donkersloot
22/10/2014 
door Joost Donkersloot
Joost Donkersloot

Joost Donkersloot

advocaat

Specialist "horecarecht". Binnen het vastgoed focus op huurrecht. Lid German desk. Zanger en bassist in progressive rockband. Is helemaal gelukkig op een berg met sneeuw.

Sectoren: Retail & Horeca, Vastgoed & Projecten

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50
E donkersloot@tk.nl

Klik hier voor alle evenementen.

 

Themamiddag scheiden van wonen en zorg

Met het regeerakkoord van 2010 is het scheiden van wonen en zorg in gang gezet. Op 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking, waarmee de extramuralisatie verder gestalte krijgt. De aanpassingen in de Huisvestingswet en het woningwaarderingstelsel, de verhuurdersheffing, de wijziging van de Wmo, het zijn allemaal veranderingen waar woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten op in moeten spelen. TK en Verder Fiscaal Specialisten lichten de ontwikkelingen op juridisch en fiscaal gebied toe.

27 november 2014

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven