Home

De tranisitievergoeding en het slapend dienstverband

De transitievergoeding is de sinds 1 juli 2015 ingevoerde ontslagvergoeding. De vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar ander betaald werk te vergemakkelijken. De transitievergoeding wordt – kortgezegd – toegekend wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of na het einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. lees meer »

Tagea Telg
30/9/2016 
door Tagea Telg
Tagea Telg

Tagea Telg

Advocaat

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 64
E telg@tk.nl

De hoogte van de billijke vergoeding: is er al een lijn te ontwaren?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht behoorlijk veranderd. Een van de vernieuwingen die is ingevoerd, is de billijke vergoeding die aan een werknemer kan worden toegekend wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. In de wetsgeschiedenis is dit aangeduid als het ‘muizengaatje’, bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Voor de hoogte zijn in de wetsgeschiedenis geen criteria gegeven. In dit artikel wordt aan de hand van de rechtspraak besproken of er al een lijn te ontwaren is ten aanzien van de hoogte van de billijke vergoeding. lees meer »

Liesbeth Mol
22/9/2016 
door Liesbeth Mol
Liesbeth Mol

Liesbeth Mol

Advocaat

Advocaat arbeidsrecht in de zorg met praktische aanpak en ervaring vanuit verschillende adviesrollen. Specifiek aandachtsgebied: integriteit en klokkenluiden.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 64
E mol@tk.nl
Mededinging: kent u de regels?

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven