Home

Bekrachtiging van rechtshandelingen

Hoewel sinds de invoering van de zogenaamde “Flex B.V.” de oprichting van een B.V. vrij snel kan worden bewerkstelligd, gebeurt het soms dat een oprichter van een B.V. voorafgaand aan de oprichting al rechtshandelingen wil verrichten namens de nog op te richten B.V. Deze rechtshandeling wordt dan verricht namens de B.V. i.o. (in oprichting). Op grond van artikel 2:203 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is een oprichter van een B.V. in beginsel hoofdelijk verbonden met betrekking tot die rechtshandeling, totdat de vennootschap na de oprichting de rechtshandelingen heeft bekrachtigd. Door deze bekrachtiging gaan de rechten en verplichtingen over op de B.V. en wordt de oprichter van de verplichtingen bevrijd. Over de vorm van deze bekrachtiging heeft de Hoge Raad op 3 februari jl. een belangrijke uitspraak gedaan. lees meer »

Edward van Lent
20/2/2017 
door Edward van Lent
Edward van Lent

Edward van Lent

Advocaat, Partner

Begeleidt het liefst ontwikkelingen in het vastgoed, maar procedeert als het moet. Staat graag met relaties op de golfbaan om op ontspannende wijze zijn netwerk te onderhouden.

Sector: Vastgoed & Projecten

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 67 / +31 6 - 53 15 89 57
E vanlent@tk.nl

UPDATE inzake JAARREKENINGEN

Reeds eerder heb ik geattendeerd op de wijzigingen omtrent publicatietermijn en verlengingstermijn van de jaarrekening. In deze nieuwsbrief gaat het wederom om ontwikkelingen betreffend jaarrekeningen en meer specifiek om het elektronisch deponeren. Met ingang van 1 juli 2016 is de “Wet deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg” in werking getreden. Naast de afschaffing van de tot en met 1 juli 2016 bestaande vrije keuze tussen het gebruik van de papieren weg of een opengestelde elektronische weg, betreffen de belangrijkste wijzigingen de invoering van een uniforme standard voor de wijze van deponering langs elektronische weg, op basis van Standard Business Reporting (‘SBR’) en de gefaseerde invoering ten aanzien van kleine en middelgrote ondernemingen. lees meer »

Götz Hempel
20/2/2017 
door Götz Hempel
Götz Hempel

Götz Hempel

Legal Counsel

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 69
E hempel@tk.nl
Mededinging: kent u de regels?

Klik hier voor alle evenementen.

 

Lancering Voorzorg

16 maart 2017

Cursus KEI in handelszaken

Op 18 april 2017 van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. G.J. de Bock de cursus KEI.

18 april 2017

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven