Home

Wijziging Besluit ruimtelijke ordening ter stimulering van middenhuursegment via bestemmingsplannen

De minister van Wonen en Rijksdienst heeft op 7 november 2016 een voorstel tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening voor consultatie bekend gemaakt, waarmee gemeenten de mogelijkheid gaan krijgen om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. Op deze wijze kunnen gemeenten sturen op middenhuurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens. Het gaat dan om woningen met een aanvangshuurprijs van ten minste € 710,68 (prijspeil 2016), de zogeheten liberalisatiegrens. lees meer »

Floris  van Galen
01/12/2016 
door Floris van Galen
Floris  van Galen

Floris van Galen

Advocaat

“Gedreven specialist omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Doceert staats- en bestuursrecht aan de Leidse Universiteit.”

Sectoren: Publieke sector, Vastgoed & Projecten

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50 / +31 6 10 41 12 45
E vangalen@tk.nl

UPDATE: Compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Eerder berichtten wij al over het slapend dienstverband en de in verband daarmee voorgenomen maatregelen met betrekking tot de door de werkgever te betalen transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Inmiddels heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel uitgewerkt waarin wordt voorgesteld dat de transitievergoeding wordt gecompenseerd bij een ontslag wegens (langdurige) arbeidsongeschiktheid. lees meer »

Roos Tijssen
30/11/2016 
door Roos Tijssen
Roos Tijssen

Roos Tijssen

Advocaat

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 41
E tijssen@tk.nl
Mededinging: kent u de regels?

Klik hier voor alle evenementen.

 

Cursus Internationaal arbeidsrecht

22 december 2016

Training "Helder zicht op Arbeidsrecht"

Ga 2017 fris van start: maak in één dag kennis met de relevante onderwerpen voor de HR-praktijk. Van het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot en met het eindigen ervan.

31 januari 2017

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven