Home

De hoogte van de billijke vergoeding: is er al een lijn te ontwaren?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht behoorlijk veranderd. Een van de vernieuwingen die is ingevoerd, is de billijke vergoeding die aan een werknemer kan worden toegekend wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. In de wetsgeschiedenis is dit aangeduid als het ‘muizengaatje’, bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Voor de hoogte zijn in de wetsgeschiedenis geen criteria gegeven. In dit artikel wordt aan de hand van de rechtspraak besproken of er al een lijn te ontwaren is ten aanzien van de hoogte van de billijke vergoeding. lees meer »

Liesbeth Mol
22/9/2016 
door Liesbeth Mol
Liesbeth Mol

Liesbeth Mol

Advocaat

Advocaat arbeidsrecht in de zorg met praktische aanpak en ervaring vanuit verschillende adviesrollen. Specifiek aandachtsgebied: integriteit en klokkenluiden.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 64
E mol@tk.nl

TK namens Moovs aanwezig bij presentatie medezeggenschap binnen de BAM

Op dinsdag 6 september heeft René Nieuwmans samen met Moovs de medezeggenschapsdag voor circa 100 OR-leden van de Koninklijke BAM verzorgd. René Nieuwmans was uitgenodigd om een juridische uiteenzetting te geven over medezeggenschapsstructuren. lees meer »

15/9/2016
Mededinging: kent u de regels?

Klik hier voor alle evenementen.

 

Medezeggenschapscafé

Het thema van dit café is Actualiteiten medezeggenschap en ontwikkelingen binnen de wijze van leren van ondernemingsraden.

29 september 2016

Op de hoogte blijven

Regelmatig publiceren we over actuele onderwerpen en reageren we op ontwikkelingen in onze sectoren.
Nu inschrijven