Evenementen

TeekensKarstens stelt zich op als proac­tieve speler in de markt. We informeren onze klanten over juridische en marktontwikkelingen. Daarnaast organiseren we regelmatig seminars en kenniscafé’s (HRM-, Ambte­naren-, Nautisch-, Corporate Finance- en Makelaarscafé) voor onze klanten. Wij bieden een platform om met elkaar een inhoudelijk onderwerp te bespreken binnen een informele setting. 

 

Cursus Clean Exit

19 september 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Woensdag 19 september van 16.00 uur tot 17.00 uur wordt de cursus Clean Exit gegeven door mr. Snethlage. Participatiemaatschappijen willen na verkoop van hun participatie de gerealiseerde meerwaarde snel kunnen uitkeren aan hun investeerders.

Cursus Onderhandelen met succes

25 september 2018, TeekensKarstens Advocaten, Vondellaan 51 te Leiden

Op 25 september 2018 van 12.30 uur tot 17.45 uur wordt de cursus Onderhandelen met succes gegeven door mevrouw drs. M. Furth. In deze cursus leert men hoe u meer successen kunt halen uit uw onderhandelingen. Tijdens de cursusmiddag krijgt u ruim de gelegenheid om uw onderhandelingsvaardigheden te oefenen, waardoor u meer inzicht krijgt in uw sterke kanten en valkuilen. U leert hoe u zich optimaal voorbereidt op de onderhandeling en met welke vaardigheden u een geslaagde onderhandeling voert. Daarnaast krijgt u concrete aanwijzingen om lastige onderhandelingspartners over de streep te trekken. Vooraf bestudeert u via e-learning informatie over de voorbereiding en de benodigde vaardigheden.

De gemeenschappelijke regeling (als rechtspersoon)

2 oktober 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Dinsdag 2 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Van Oosten de cursus De gemeenschappelijke regeling (als rechtspersoon. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een rechtsvorm die niet zo bekend is.

Cursus Omgevingswet

11 oktober 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

De omgevingswet zal (waarschijnlijk) 1 januari 2021 in werking treden. Het idee van de Omgevingswet is alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving te integreren in 1 wet.

Cursus Loonregres

18 oktober 2018, TeekensKarstens advocaten notarissen, Vondellaan 51 te Leiden

Op 18 oktober 2018 van 09.00 uur tot 11.00 uur geeft Dick Feddes de cursus Loonregres oftewel het verhalen van loon- en re-integratiekosten van een werkgever bij het arbeidsongeschikt uitvallen van diens werknemers door toedoen van een aansprakelijke derde (aanrijding, sport en spel ongeluk, medische fout etc.).

Cursus Actualiteiten contractenrecht

30 oktober 2018, TeekensKarsten Advocaten, Vondellaan 51 te Leiden

De heer J.H.M. Spanjaard geeft op 30 oktober 2018 van 12.30 uur tot 17.45 uur de cursus Actualiteiten contractenrecht. Contractenrecht is een erg belangrijk onderwerp in de rechtspraak. Er wordt bij het opstellen van contracten echter niet altijd gebruik gemaakt van de ruimte die de wet en de jurisprudentie bieden. Tijdens deze cursus zullen de meest recente ontwikkelingen op het terrein van contractenrecht worden besproken. Er zal worden stilgestaan bij de do's en don'ts van het Nederlandse contractenrecht, zoals het opschorten of ontbindend formuleren van contractuele voorwaarden, het contractueel regelen van ontbinding en opzegging en de uitleg van contractuele bepalingen.

VvE en appartementsrecht

15 november 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Op 15 november 2018 van 12.30 uur tot 13.30 uur geeft mr. Joost Donkersloot de cursus VvE en appartementsrecht. De hoofdlijnen van dit rechtsgebied komen voorbij.

Cursus Actualiteiten medezeggenschap

22 november 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Op 22 november van 09.00 uur tot 10.00 uur geeft Ginny Kessels de cursus Actualiteiten medezeggenschap. In deze cursus wordt ingegaan op ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht.

Cursus Enquêterecht

4 december 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Op 4 december van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Ruud de Vaan de cursus EnquĂȘterecht. Een enquĂȘteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam is een uniek middel dat veel wordt ingezet om complexe geschillen binnen organisaties te beslechten.

Cursus Mediation in arbeidszaken

20 december 2018, TeekensKarstens advocaten notarissen, Vondellaan 51 te Leiden

Op 20 december 2018 van 09.00 uur tot 10.00 uur geeft Robert Jan Stoop de cursus Mediation in arbeidszaken. Er wordt onder andere ingegaan op recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak en er worden voorbeeld gegeven uit de praktijk. Voor het bijwonen van de cursus wordt 1 PO punt toegekend.