Evenementen

TeekensKarstens stelt zich op als proac­tieve speler in de markt. We informeren onze klanten over juridische en marktontwikkelingen. Daarnaast organiseren we regelmatig seminars en kenniscafé’s (HRM-, Ambte­naren-, Nautisch-, Corporate Finance- en Makelaarscafé) voor onze klanten. Wij bieden een platform om met elkaar een inhoudelijk onderwerp te bespreken binnen een informele setting. 

 

Cursus Actualiteiten contractenrecht

30 oktober 2018, TeekensKarsten Advocaten, Vondellaan 51 te Leiden

De heer J.H.M. Spanjaard geeft op 30 oktober 2018 van 12.30 uur tot 17.45 uur de cursus Actualiteiten contractenrecht. Contractenrecht is een erg belangrijk onderwerp in de rechtspraak. Er wordt bij het opstellen van contracten echter niet altijd gebruik gemaakt van de ruimte die de wet en de jurisprudentie bieden. Tijdens deze cursus zullen de meest recente ontwikkelingen op het terrein van contractenrecht worden besproken. Er zal worden stilgestaan bij de do's en don'ts van het Nederlandse contractenrecht, zoals het opschorten of ontbindend formuleren van contractuele voorwaarden, het contractueel regelen van ontbinding en opzegging en de uitleg van contractuele bepalingen.

Cursus Omgevingswet

13 november 2018, TeekensKarstens advocaten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

De omgevingswet zal (waarschijnlijk) 1 januari 2021 in werking treden. Het idee van de Omgevingswet is alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving te integreren in 1 wet.

VvE en appartementsrecht

15 november 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Op 15 november 2018 van 12.30 uur tot 13.30 uur geeft mr. Joost Donkersloot de cursus VvE en appartementsrecht. De hoofdlijnen van dit rechtsgebied komen voorbij.

Onderwijscafé | Aanbesteden in het onderwijs

22 november 2018, TK, Vondellaan 51, Leiden

Onderwijsinstellingen moeten bij de inkoop rekening houden met aanbestedingsregels. Daar praten onze advocaten u graag over bij in ons interactieve onderwijscafé.

Cursus Actualiteiten medezeggenschap

22 november 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Op 22 november van 09.00 uur tot 10.00 uur geeft Ginny Kessels de cursus Actualiteiten medezeggenschap. In deze cursus wordt ingegaan op ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht.

TK Business Update #2 | Ondernemen met een Missie

23 november 2018, Leiden, Vondellaan 51

In deze update deelt Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden, een inspirerende verhaal rondom ons thema 'Ondernemen met een missie' en geven wij aansluitend een interactieve juridische update.

Cursus Enquêterecht

4 december 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Op 4 december van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Ruud de Vaan de cursus Enquêterecht. Een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam is een uniek middel dat veel wordt ingezet om complexe geschillen binnen organisaties te beslechten.

Cursus Mediation in arbeidszaken

20 december 2018, TeekensKarstens advocaten notarissen, Vondellaan 51 te Leiden

Op 20 december 2018 van 09.00 uur tot 10.00 uur geeft Robert Jan Stoop de cursus Mediation in arbeidszaken. Er wordt onder andere ingegaan op recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak en er worden voorbeeld gegeven uit de praktijk. Voor het bijwonen van de cursus wordt 1 PO punt toegekend.