Cursus Boek 2 BW en bestuurdersaansprakelijkheid

29 november 2017, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Op 29 november 2017 van 13.00 uur tot 17.15 uur vindt de cursus Boek 2 BW en Bestuurdersaansprakelijkheid plaats.

De wisselwerking tussen onderneming en aansprakelijkheid in het MKB en not for profit organistaties. Daarbij kan gedacht worden aan de invloed van rechtsvorm, ondernemingsactiviteiten en eventuele (sectorale) corporate governance codes op aansprakelijkheidsrisico's.

De cursus wordt gegeven door Jelle Nijland, universitair docent ondernemingsrecht aan het Instituut voor Privaatrecht, afdeling ondernemingsrecht en door Thy Pham, universitair docent ondernemingsrecht aan het Instituut voor Privaatrecht, afdeling ondernemingsrecht.

Voor het bijwonen van de cursus wordt 4 PO punten toegekend.