Cursus Gezondheidsrecht 10 juli

10 juli 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik zou mij graag willen inschrijven voor de nieuwsbrief

Op 10 juli 2018 van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Dick Timmermans de cursus Gezondheidsrecht. Aan de hand van een tot de verbeelding sprekende casus worden de meest interessante onderwerpen van het gezondheidsrecht behandeld.

Doel is om de spelregels, de reikwijdte daarvan en de praktische implicaties van het gezondheidsrecht in de relatie zorgverlenen/patiënt (beter) te laten begrijpen. Het belooft een interactieve cursus te worden waarbij actieve deelname van de cursisten op prijs wordt gesteld.

Voor het bijwonen van de cursus wordt 1 PO punt toegekend.