Cursus Privacyrecht op de werkvloer

22 maart 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik zou mij graag willen inschrijven voor de nieuwsbrief

Op donderdag 22 maart van 09.00 uur tot 11.00 uur wordt de cursus Privacyrecht op de werkvloer gegeven. Docenten mevrouw mr. Françoise Niessen en mevrouw mr. Floria Koopman.

De invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) brengt strenge eisen met zich wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van werknemers. Tijdens deze cursus wordt inzicht gegeven in waar werkgevers rekening mee dienen te houden. In hoeverre is internetscreening van een sollicitant toegestaan? Mag je als werkgever camera's plaatsen? Welke vragen mag een zieke werknemer worden gesteld? Welke rol heeft de ondernemingsraad? Dergelijke praktische arbeidsrechtelijke vragen komen tijdens de cursus aan de orde.

Voor het bijwonen van de cursus wordt 2 PO punten toegekend.