Cursus Rechtspraak en actualiteiten klokkenluiden

24 mei 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik zou mij graag willen inschrijven voor de nieuwsbrief

Op donderdag 24 mei van 09.00 uur tot 10.00 uur geeft mr. Liesbeth Mol de cursus Rechtspraak en actualiteiten klokkenluiden. Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de rechtspraak op het gebied van klokkenluiden.

Is er sprake van een wijziging in de rechtspraak sinds de nieuwe wet? Genieten werknemers inderdaad meer bescherming sinds invoering van het wettelijke verbod op benadeling? En hoe functioneert het ingestelde Huis voor Klokkenluiders? Tijdens deze cursus worden de voorgaande vragen aan de hand van diverse casuïstiek en actualiteiten besproken. Voor het bijwonen van de cursus wordt 1 PO punt toegekend.