HRM café 'Talent is zeg maar echt mijn ding'

14 juni 2018, TK Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Op donderdag 14 juni a.s. vanaf 16:00 uur vindt het HRM café plaats met het thema: 'Talent is zeg maar echt mijn ding'.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt door Saskia Bultman-Beele van Legally Personal uitgebreid
stil gestaan bij het belang van talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen van medewerkers. Er wordt inzicht gegeven in de verschillende invloedsfactoren en de resultaten van een focus op talenten. Dit alles met het doel om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen en medewerkers optimaal te versterken en
te ontwikkelen.

Saskia Bultman-Beele heeft als voormalig advocaat arbeidsrecht geadviseerd in diverse arbeidsconflicten. Ze constateerde dat veel van de arbeidsconflicten in een eerder stadium voorkomen hadden kunnen worden als de spanningen in de arbeidsrelatie eerder waren herkend en erkend. Vanuit de behoefte om meer preventief het verschil te maken, heeft zij haar bedrijf Legally Personal opgericht. Met Legally Personal begeleidt zij individuele werknemers, teams en organisaties bij het versterken van de arbeidsrelatie met als doel duurzaam en optimaal functioneren.

De lezing wordt afgesloten door Jeffrey Kenens, partner arbeidsrecht bij TK. Hij gaat in op de (meer)waarde van een coachingstraject voor een ontslagdossier en de route van mediation.

Waar:
TK Leiden
Vondellaan 51

Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Presentatie
17.30 uur Borrel in de TK-bar

Kunt u onverhoopt niet aanwezig zijn, de volgende HRM cafés zullen vinden plaats op 20 september en 13 december 2018. Noteer deze data alvast in uw agenda!

Graag tot de 14e juni!