Privacy Onderwijscafé

15 februari 2018, TK advocaten notarissen | Vondellaan 51 | Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Het privacyteam van TK praat u tijdens het Onderwijscafé bij over de impact van de AVG.

U bent verplicht om antwoord te kunnen geven op vragen als:

  • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Welke partijen verwerken in opdracht van ons persoonsgegevens en welke afspraken liggen aan die verwerking ten grondslag?
  • Wie is binnen onze onderwijsinstelling contactpersoon bij datalekken?

Het privacyteam van TK praat u tijdens het Onderwijscafé op donderdag 15 februari bij over de impact van de AVG. Zij reiken u handvatten aan om ervoor te zorgen dat uw onderwijsinstelling per 25 mei 2018 compliant is. Zij lichten de juridische do’s en don’ts toe en vertellen u over de technische en praktische aspecten die de AVG met zich brengt en hoe u hier binnen uw onderwijsinstelling toepassing aan kunt geven.

Programma

16.15 uur |   ontvangst
16.30 uur |
  presentatie Emiel van der Veen en
Lizette Jaques
17.30 uur |   afsluiting
17.45 uur |   borrel


Vragen

Wilt u tijdens het Onderwijscafé bepaalde vragen of onderwerpen aangestipt zien met betrekking tot het thema? Laat het ons vooraf weten, dan proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 12 februari 2018 aanmelden via het inschrijfformulier.