Onderwijscafé

29 juni 2017, TK, Vodndellaan 51 te Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Op 29 juni vindt het Onderwijscafé plaats. De (arbeidsrechtelijke) gevolgen van het Lerarenregister en het Registervoorportaal zullen worden behandeld. Spreker is Mirjam van Leeuwen, programmamanager van het Lerarenregister bij het ministerie van OCW.

Op 21 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe wet strekkende tot invoering van het Lerarenregister en het Registervoorportaal per 1 augustus 2018, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Net zoals reeds bestaat voor advocaten, artsen en verpleegkundigen komt er nu ook voor docenten in het po, vo en mbo een landelijk register waarin zij hun kennis en ervaring moeten gaan bijhouden. De nieuwe wet en de invoering van het register is niet onomstreden en heeft de nodige (arbeidsrechtelijke) gevolgen.

Wij hebben Mirjam van Leeuwen, programmamanager van het Lerarenregister bij het ministerie van OCW, bereid gevonden u tijdens ons volgende Onderwijscafé bij te praten over zowel de achtergrond als de gevolgen van de nieuwe wet. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden en wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.

Na afloop van het inhoudelijke programma bestaat er uiteraard de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Programma:
16.15 uur ontvangst
16.30 uur presentatie Mirjam van Leeuwen
17.30 uur borrel