Onderwijsrecht

21 december 2017, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik zou mij graag willen inschrijven voor de nieuwsbrief

Op donderdag 21 december 2017 van 09.00 uur tot 10.00 uur geeft mr. Debby Boulassel de cursus Onderwijsrecht. Het tweede uur van 10.00 uur tot 11.00 uur neemt mr. Robert Jan Stoop voor zijn rekening en gaat meer vertellen over mediation in het arbeidsrecht. Voor het bijwonen van de cursus wordt 2 PO punten toegekend.

Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij de leraar als professinal en in dat kader wordt de vraag beantwoord wat de rechtspositie is van leraren en docenten en op welke punten dit anders is geregeld dan in het 'gewone' arbeidsrecht. Ook de vragen 'wat houdt het lerarenregister in', waarom is daar zoveel weerstand tegen' en 'wat wordt verstaan onder het professionele statuut en de professionele standaard' komen aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan de bestuurlijke verhoudingen in en rond de school, kwaliteit, toezicht en leerplicht en het passend onderwijs.