Seminar Algemene Verordening Gegevensbescherming

13 december 2017, Maggie Blue, Hooftstraat 2 te Alphen aan den Rijn

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt per 25 mei 2018 in werking. Op 13 december 2017 organiseert TeekensKarstens een seminar over de AVG om u te informeren over uw verplichtingen vanaf deze datum.

U bent per 25 mei 2018 verplicht om antwoord te kunnen geven op vragen als:

Welke persoonsgegevens verwerkt u binnen uw organisatie? Welke partijen verwerken in opdracht van u persoonsgegevens en welke afspraken liggen aan die verwerking ten grondslag? Wie is binnen uw organisatie contactpersoon bij datalekken?

Daarnaast moet er nog veel meer geregeld zijn. Het privacy team van TK helpt u graag op weg om per 25 mei 2018 zo compliant mogelijk te zijn.

Programma

15.00 uur ontvangst bovenzaal Maggie Blue
15.15 uur start presentatie
16.00 uur korte pauze
16.15 uur vervolg presentatie
17.00 uur vragen & reflectie 
17.30 uur borrel

Locatie

Maggie Blue (bovenzaal) |  Hooftstraat 2, Alphen aan den Rijn

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met
Ilonka van Klaveren, vanklaveren@tk.nl
of T. 0172 41 98 44