Seminar Algemene Verordening Gegevensbescherming

28 september 2017, TeekensKarstens advocaten notarissen, Vondellaan 51 te Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt per 25 mei 2018 in werking. Op 28 september 2017 organiseren TeekensKarstens, QUBE en Luba een seminar over de AVG om u te informeren over uw verplichtingen vanaf deze datum.

U bent per 25 mei 2018 verplicht om antwoord te kunnen geven op vragen als:

Welke persoonsgegevens verwerkt u binnen uw organisatie? Welke partijen verwerken in opdracht van u persoonsgegevens en welke afspraken liggen aan die verwerking ten grondslag? Wie is binnen uw organisatie contactpersoon bij datalekken?

Daarnaast moet er nog veel meer geregeld zijn. Het privacy team van TK helpt u - in samenwerking met QUBE ICT Solutions - graag op weg om per 25 mei 2018 zo compliant mogelijk te zijn.

Programma

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur TK
15.45 uur Pauze
16.00 uur QUBE
16.30 uur Luba
17.15 uur Afsluiting TK
17.30 uur Borrel
18.30 uur Einde

Locatie

Oranjerie van de Hortus Botanicus | Rapenburg 73, Leiden

Parkeren

Meer informatie over de bereikbaarheid en parkeren:
https://www.hortusleiden.nl/plan-je-bezoek/adres-route
https://stadsparkeerplan.onepage.website/

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met
Annemieke van Kempen, vankempen@tk.nl
of T. 071 535 80 20