Seminar Algemene Verordening Gegevensbescherming

28 september 2017, TeekensKarstens advocaten notarissen, Vondellaan 51 te Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt per 25 mei 2018 in werking. Op 28 september 2017 organiseren TeekensKarstens en Qube een seminar over de AVG om u te informeren over uw verplichtingen vanaf deze datum.

U bent per 25 mei 2018 verplicht om antwoord te kunnen geven op vragen als:

Welke persoonsgegevens verwerkt u binnen uw organisatie? Welke partijen verwerken in opdracht van u persoonsgegevens en welke afspraken liggen aan die verwerking ten grondslag? Wie is binnen uw organisatie contactpersoon bij datalekken?

Daarnaast moet er nog veel meer geregeld zijn. Het privacy team van TK helpt u - in samenwerking met Qube innovators in ICT - graag op weg om per 25 mei 2018 zo compliant mogelijk te zijn.

Kom naar ons seminar en noteer de datum alvast
Donderdag 28 september 2017
(14.00 – 17.00 uur*)

*Eindtijd seminar onder voorbehoud. Wij houden u op de hoogte.

Aanmelden
Aanmelden gaat heel eenvoudig via het formulier hiernaast.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met
Suzan van der Gugten, vandergugten@tk.nl
of T. 071 535 80 38.