Workshop "Doorstart na faillissement: het einde van de pre-pack?"

14 september 2017, TeekensKarstens advocaten notarissen, Vondellaan 51 te Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Op 14 september 2017 organiseert TK een workshop waarin de laatste stand van zaken wordt behandeld.

Bedrijven in moeilijkheden overwegen vaak om na faillissement een doorstart te maken. Het HvJ EG heeft recent de Nederlandse pre-pack in de ban gedaan. Welke mogelijkheden voor een succesvolle doorstart blijven dan nog over?
 
Mr. Xandra de Vries-Oosterveld zal de doorstart vanuit haar ervaring als curator bespreken. Zij informeert u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de pre-pack, de actio pauliana en de bestuurdersaansprakelijkheid.

Mr. Jeffrey Kenens zal de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart behandelen. Aan de orde komen vragen als: wanneer is sprake van opvolgend werkgeverschap? Gaan dienstjaren mee over? Is de doorstarter een transitievergoeding verschuldigd aan het overgenomen personeel?

Daarnaast zal drs. Judith Scherrenberg MPLA, namens "Omgaan met Ontslag B.V." een korte presentatie geven over de begeleiding van personeel bij reorganisaties.
 
Na afloop van de bijeenkomst bestaat er uiteraard de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.
 
Programma:
15.30 uur Inloop met koffie/thee
16.00 uur Mr. Xandra de Vries-Oosterveld
16.30 uur Mr. Jeffrey Kenens
17.00 uur Drs. Judith Scherrenberg MPLA
17.15 uur Afsluiting en borrel
 
Locatie:
TeekensKarstens advocaten notarissen
Vondellaan 51, 2332 AA Leiden