Nieuws & Publicaties

Boeteoplegging bij overtreden nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2018 dienen werkgevers te voldoen aan de nieuwe Arbowet; wanneer zij niet voldoen aan de nieuwe Arbowet kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘Inspectie SZW’) een boete opleggen. In dit artikel wordt ingegaan op de wijze van controle en de boetes die (eventueel) volgen wanneer een werkgever niet voldoet aan de wettelijke eisen.

René Nieuwmans
05/7/2018
door René Nieuwmans
René Nieuwmans

René Nieuwmans

Advocaat, Partner

Gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht. Is zeer sterk in het oplossen van conflicten. Begeleidt ontslagzaken (zowel collectief als individueel) en adviseert over medezeggenschap. Kernwoorden: partnership, persoonlijke aandacht, adviseur.

CV via LinkedIn

T +31 71 - 53 58 036
E nieuwmans@tk.nl