Het privacyrecht: Video-opnames en fotografie door bezoekers van uw winkel of horeca-onderneming


Via de mobiele telefoon heeft tegenwoordig vrijwel iedereen een fotocamera op zak. Hiermee worden de meest uiteenlopende (en onbeduidende) gebeurtenissen vastgelegd en vervolgens op Facebook, Instagram of Snapchat gepost. Zo ben je ineens ongevraagd onderwerp van een jolig filmpje en voor altijd terug te vinden op het wereldwijde web. 


Wat nu als een bezoeker of gast van uw winkel of restaurant ongevraagd foto’s of filmpjes maakt van andere gasten of medewerkers. Valt hier iets tegen te doen? 

Het delen van foto’s en filmpjes op social media valt in beginsel onder het (fundamentele) recht op vrijheid van meningsuiting. Een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting is slechts onder bepaalde omstandigheden toegestaan.

Meerdere rechten botsen

Wanneer een foto of filmpje van bijvoorbeeld een medewerker gedeeld wordt op social media, zullen meerdere rechten met elkaar botsen. Enerzijds bestaat het recht op vrijheid van meningsuiting van de maker van de foto of het filmpje. Anderzijds bestaat het gebruiksrecht van de werkgever (de winkeleigenaar of restauranthouder mag bepaalde regels stellen) en het recht op een persoonlijke levenssfeer en portretrecht van de betreffende medewerker. Welke van deze rechten voorgaat, is geheel afhankelijk van de omstandigheden.

Ten aanzien van het gebruiksrecht, dient het voor bezoekers in ieder geval duidelijk te zijn welke regels er gelden ten aanzien van het maken van foto’s en filmpjes. In de huisregels van een winkel of restaurant kan worden vastgelegd dat het behoudens toestemming niet is toegestaan om binnen de winkel of het restaurant foto’s en/of filmopnamen te maken. Naast een tekst in de huisregels kan dit verbod bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt via een sticker bij de ingang met daarop een fotocamera met een streep erdoor. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een filiaal- of restauranthouder zich beroepen op het gebruiksrecht. 

Privacyrecht werknemer

Daarnaast heeft een medewerker recht op bescherming van zijn of haar privacy. Dit recht wordt afgewogen tegen het recht op vrijheid van meningsuiting. Daarbij wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, zoals de persoon op de afbeelding of film, de plaats en wijze van totstandkoming van de beelden, de aard en intimiteit, het karakter van de afbeelding, de context van de foto of film en wat daarbij of daarin nog vermeld wordt. Voor personen die niet bekend zijn, zal het recht op het privacybelang eerder zwaarder wegen. Indien het privacybelang zwaarder weegt, kan een werknemer vorderen dat een foto en/of film wordt verwijderd (en mogelijk een schadevergoeding claimen). 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vrijblijvend contact opnemen met Wiebe de Boer via e-mail wdeboer@tk.nl of T. 0172 – 41 98 44.

10/10/2018