De nieuwe ACM Agenda is bekend. Opereert u binnen een van de aandachtsgebieden, is oplettendheid geboden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen De ACM heeft vier onderwerpen op de Agenda 2018-2019 gezet:

• digitale economie
• energiemarkt in transitie
• prijzen van geneesmiddelen
• havens en transport

De ACM vraagt consuemneten en bedrijven om over deze onderwerpen mee te denken. Dat kan onder andere via de website denkmee.acm.nl. Daarbij roept de ACM iedereen op belangrijke tips over mogelijke kartels te geven. Waarom vraagt de ACM om klachten en tips? Hoe meer inzicht, hoe beter het toezicht. Opereert u als bedrijf binnen een van deze vier aandachtsgebieden, is oplettendheid geboden.

Digitale economie
In de snel groeiende digitale economie wil de ACM met haar toezicht ervoor zorgen dat consumenten met vertrouwen producten en diensten online kunnen blijven aanschaffen. Ondernemers kunnen innoveren, maar de ACM wil erope toezien dat zij zich tegelijkertijd aan de regels blijven houden. Vandaag heeft de ACM bekend gemaakt dat Google, Facebook en Twitter de voorwaarden van hun social mediaplatforms moeten aanpassen. De Europese consumententoezichthouders hebben in het onderzoek naar deze voorwaarden samen opgetrokken. Uit dit onderzoek bleek dat consumenten vaak akkoord gaan met voorwaarden die hun rechten beperken op een manier die niet mag.

Goed omschakelen op groen
In de energiemarkt wil de ACM de overstap naar duurzame energie efficiënt laten verlopen, zodat de energietransitie niet duurder wordt dan nodig is. Goed werkende markten zijn daarin onmisbaar. De ACM wil erop toezien dat bij de omschakeling de betrouwbaarheid niet in het geding komt.

Prijzen van geneesmiddelen
Concurrentie in de farmaceutische sector draagt bij aan innovatie en de betaalbaarheid van medicijnen. Bij haar toezicht heeft de ACM oog voor de innovatieprikkels in de sector, maar boven al dienen de fabrikanten van geneesmiddelen zich te houden aan de mededingingsregels.

Concurrentie in de havens
De ACM heeft al langer speciale aandacht voor de havensector. De komende tijd gaat de ACM door met onderzoek naar de naleving van de mededingingsregels bij havenondernemers.

Meer informatie: neem contact op met Pietia (laarhoven@tk.nl) of Rogier (Kampschreur@tk.nl)

16/2/2018
door Pietia Laarhoven-van der Mark
Pietia  Laarhoven-van der Mark

Pietia Laarhoven-van der Mark

Advocaat, Partner

Corporate M&A Mededinging

Sector: Agri & Food

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 75
E laarhoven@tk.nl