Deponering jaarrekening 2016 tot uiterlijk 31 december 2017 (voor BV’s waarin niet alle aandeelhouders bestuurder zijn)!


Het is alweer ruim twee jaar geleden dat de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening  (URJ) in werking trad ter aanpassing van het Nederlandse jaarrekeningenrecht aan de geldende Europese regelgeving. Eén van de wijzigingen betrof de verkorting van uiterste publicatietermijn en verlengingstermijnen. De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon.

Voor de bv - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat u deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).
De wijzigingen voortvloeiende uit de URJ zijn van toepassing op jaarrekeningen die betrekking hebben op balansjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016. Een jaarrekening van BV (waarvoor niet de bovenstaande uitzondering geldt)  t.a.v. een boekjaar dat op 1 januari 2016 aanving  moet dus uiterlijk op 31 december 2017 worden gedeponeerd.

Zie ook:

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/

https://tk.nl/nl/actueel/nieuws-en-publicaties/wijzigingen-omtrent-publicatietermijn-en-verlengingstermijn-van-de-jaarrekening/

 

21/12/2017
door Pietia Laarhoven-van der Mark
Pietia  Laarhoven-van der Mark

Pietia Laarhoven-van der Mark

Advocaat, Partner

Corporate M&A Mededinging

Sector: Agri & Food

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 75
E laarhoven@tk.nl