Fusie of (af)splitsing? Deponeer uw voorstel vóór 1 juli a.s. en voorkom een tussentijdse vermogensopstelling.


Wellicht bent u van plan om vennootschappen (of andere rechtspersonen) te laten fuseren of (af) te splitsen. In verband met de benodigde formaliteiten en de door de wet gestelde termijnen, is het verstandig om snel in actie te komen.

Vereisten en termijn

Een fusieprocedure start met het ondertekenen en het deponeren van een fusievoorstel bij de Kamer van Koophandel. Dit fusievoorstel wordt opgesteld door de bestuurders van de te fuseren rechtspersonen. Naast dit fusievoorstel moeten de volgende documenten worden gedeponeerd:

  • de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen;
  • de laatste drie vastgestelde jaarverslagen;
  • en indien het laatste boekjaar meer dan 6 maanden eerder is afgesloten: een tussentijdse vermogensopstelling.

Aangezien de meeste vennootschappen een boekjaar kennen dat gelijkloopt met het kalenderjaar, dient de deponering van een fusievoorstel dus vóór 1 juli plaats te vinden om een fusie of splitsing mogelijk te maken zonder dat een tussentijdse vermogensopstelling nodig is. Let op: hierbij dient de jaarrekening van 2016 wel te zijn vastgesteld!

Ten aanzien van het deponeren van splitsingsvoorstellen gelden dezelfde, bovenstaande, vereisten. Hierdoor geldt dat ook bij een splitsing het voorstel tot splitsing dient te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Aankondiging in landelijk dagblad

Naast de deponering van het fusievoorstel en de overige stukken bij de Kamer van Koophandel, dient de fusie of de splitsing ook te worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad en dienen de stukken op het kantoor van de vennootschap te worden neergelegd ter inzage. Na het deponeren van deze stukken begint de verzetstermijn te lopen van één maand, waarbinnnen schuldeisers verzet kunnen aantekenen tegen de voorgenomen fusie of splitsing. Doorgaans zal de notaris voor u de deponering en de aankondiging in een dagblad voor u verzorgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op Maarten van Haren via T. 071 535 80 00, vanharen@tk.nl.

 

09/6/2017
door Maarten van Haren
Maarten van Haren

Maarten van Haren

Kandidaat-notaris

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 80
E vanharen@tk.nl