Gevolgen stelselmatig gebruik van internet voor privédoeleinden onder werktijd: rechtsgeldig ontslag op staande voet


Onlangs schreef ik een artikel over de gevolgen van het gebruik van WhatsApp onder werktijd. In dit artikel bespreek ik de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 15 september 2017 over de gevolgen van stelselmatig gebruik van internet voor privédoeleinden onder werktijd.

Achtergrond

Op 1 maart 2015 is de verkoopster voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij De Lairesse Retail B.V. In een memo van 18 oktober 2016 is personeelsleden medegedeeld dat het niet meer is toegestaan apparatuur waarmee kan worden gebeld, gechat, of op het internet kan worden gesurft (denk aan een telefoon, Ipad, laptop) tijdens werktijd bij zich te hebben. De verkoopster heeft deze memo ontvangen en er kennis van genomen. Op 22 december 2016 heeft de verkoopster een schriftelijke waarschuwing gekregen wegens het gebruik van haar privételefoon onder werktijd, het achterhouden van kleding voor eigen gewin en wegens het te laat komen op werk. Op 4 februari 2017 heeft zij nogmaals een schriftelijke waarschuwing gekregen vanwege het te laat komen op het werk. Toen de shopmanager op 21 april 2017 in de winkel kwam zag hij dat de verkoopster achter de kassa op internet zat en geen aandacht besteedde aan klanten. Na onderzoek in de zoekgeschiedenis van de kassa bleek dat de verkoopster ruim een half uur internetsites voor privédoeleinden op de kassa had bezocht. Vervolgens is de verkoopster direct op staande voet ontslagen. Het ontslag op staande voet is dezelfde dag nog per brief aan de verkoopster bevestigd. De verkoopster heeft de kantonrechter verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen. 

Ontslag op staande voet

De verkoopster voert aan dat er gebreken kleven aan het ontslag op staande voet. Volgens haar is er geen sprake van een dringende reden. Alles overziend zou een ontslag op staande voet een te zware maatregel zijn geweest omdat ze altijd goed zou hebben gefunctioneerd. Ook is er geen hoor- en wederhoor toegepast en is haar na het incident op 21 april 2017 alleen medegedeeld dat zij diende te vertrekken zonder opgaaf van redenen.  De voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn: een dringende reden, een onverwijlde opzegging met gelijktijdige mededeling van de dringende reden. Daarnaast dienen de persoonlijke omstandigheden afgewogen te worden tegen de aard en ernst van de dringende reden. 

Oordeel kantonrechter

De rechtbank Amsterdam heeft het verzoek van de verkoopster tot vernietiging van het ontslag op staande voet afgewezen. De bovengenoemde feiten leveren een dringende reden voor ontslag op staande voet op. Aan de voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag op staan de voet is voldaan. De persoonlijke omstandigheden van de verkoopster leiden niet tot een ander oordeel. Daarnaast is het horen van een werknemer geen voorwaarde voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De verkoopster was een gewaarschuwd mens. Ze heeft eerder twee schriftelijke waarschuwingen en een interne memo met het gebruik van internet op de werkvloer ontvangen en naast zich neergelegd. Volgens de kantonrechter kon De Lairesse Retail B.V. niet anders dan overgaan tot ontslag op staande voet.

Tips voor de werkgever

  • Als werkgevers willen optreden tegen werknemers die stelselmatig gebruik maken van telefoon of internet voor privédoeleinden tijdens werktijd, is het verstandig een social media code op te nemen in het personeelsreglement dan wel een interne memo op te stellen.
  • Het personeelsreglement of de interne memo moet werknemers overhandigd en bekend zijn.
  • Een social media code moet consequent worden gehandhaafd. Bij overtreding dienen er (afhankelijk van de ernst van de situatie) schriftelijke waarschuwingen te volgen. Uit de bovenstaande uitspraak blijkt dat door stelselmatig gebruik van internet ontslag op staande voet kan volgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten of advies, neem dan contact op met Kelly Schwab, Corporate Arbeidsrecht, via T. 071 535 80 47.

 

15/11/2017