Gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag per 1 augustus 2018


Een werkgever die een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) of langdurige arbeidsongeschiktheid (de b-grond) kan daarvoor een ontslagaanvraag indienen bij UWV. Bij de beoordeling van die ontslagaanvraag wordt gekeken naar de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen dan wel de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Deze Uitvoeringsregels bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen respectievelijk langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

Vanwege nieuwe regelgeving, naar aanleiding van antwoorden van de Hoge Raad op rechtsvragen en vanuit de praktijkbehoefte aan een uitgebreidere toelichting op de toepassing van de regels zijn de Uitvoeringsregels op onderdelen aangepast. De nieuwe versie van de Uitvoeringsregels geldt vanaf 1 augustus 2018 en vervangt de vorige versie die dateerde van 1 juli 2016. De Uitvoeringsregels zijn (onder andere) te raadplegen op de website van UWV. 

Wij hebben voor u de belangrijkse wijzigingen in de Uitvoeringsregels op een rij gezet. Ga naar overzicht

Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Liesbeth Mol, advocaat, via T. 071 535 80 00 of e-mail mol@tk.nl

10/8/2018
door Liesbeth Mol
Liesbeth Mol

Liesbeth Mol

Advocaat

Advocaat arbeidsrecht in de zorg met praktische aanpak en ervaring vanuit verschillende adviesrollen. Specifiek aandachtsgebied: integriteit en klokkenluiden.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 64
E mol@tk.nl