Initiatiefwet payroll - hetzelfde werk, dezelfde arbeidsvoorwaarden


Op 23 november 2017 hebben de Kamerleden Van Dijk, Özdil & Van Kent het initiatiefwetsvoorstel payroll ingediend. Het wetsvoorstel heeft als doel oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden door payrollbedrijven te voorkomen. Verplicht wordt payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als voor werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De ABU is kritisch over de initiatiefwet omdat gelijke behandeling al voldoende is gewaarborgd in de CAO voor uitzendkrachten.

Wetsvoorstel payroll

  • De payrollwerknemer heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals: loon, arbeidstijden, overwerk, rusttijden, pauzes, scholing, verlofregelingen, arbeid in nachtdienst, duur van vakantie, het werken op feestdagen) als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever;
  • bij het ontbreken van een gelijkwaardige functie in het bedrijf heeft de payrollwerknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin de opdrachtgever werkzaam is;
  • recht op een gelijkwaardige pensioenregeling;
  • indien de payrolling plaatsvindt op basis van een uitzendovereenkomst dan zijn de wettelijke afwijkingen die gelden bij uitzendovereenkomst niet van toepassing;
  • aanzegverplichting van toepassing;
  • een afwijking van de loondoorbetalingsplicht zonder arbeid is de eerste zes maanden van de overeenkomst mogelijk. De termijn kan worden verlengd als het een functie betreft waaraan de verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn, geen vaste omvang hebben en de cao hierin voorziet;
  • indien in de toepasselijke cao een afwijking van de ketenregeling is opgenomen kan het aantal van drie tijdelijke contracten worden verhoogd naar zes tijdelijke contracten. De periode tijdelijke contracten van 24 maanden kan worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden.

Het wetsvoorstel is in behandeling in de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt gekeken naar inwerkingtreding binnen afzienbare tijd. Dat leidt in dat geval tot aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Jeffrey Kenens via T. 071 535 80 63 of e-mail kenens@tk.nl

 

 

11/12/2017
door Jeffrey Kenens
Jeffrey Kenens

Jeffrey Kenens

Advocaat, Partner

Gedreven professional, sterk in arbeidsrecht.

Sector: New Technology

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 86
E kenens@tk.nl