Nieuwe uitspraak over het tarief overdrachtsbelasting voor grond rondom de woning


Op 23 januari 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% bij de aankoop van grond rondom een woning.

Casus

In dit geval ging het om de aankoop van een woonboerderij met bijgebouwen en een perceel grond van bijna twee hectare, waarbij over de gehele koopsom 2% overdrachtsbelasting is voldaan. De inspecteur van de Belastingdienst heeft vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat het perceel grond volgens hem niet dienstbaar is aan de woning. Hierdoor zou het reguliere tarief van 6% van toepassing zijn. Koper verweert zich hiertegen door te stellen dat het perceel grond kan worden aangemerkt als aanhorigheid bij de woonboerderij.

Oordeel

Het Hof oordeelt dat slechts sprake is van een aanhorigheid als een onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Niet relevant is het eventuele subjectieve inzicht of de bedoeling dat die zaak hieraan voldoet of gaat voldoen.

In casu behoorde het perceel grond ten tijde van de verkrijging door de koper niet tot het direct rond de woning gelegen erf met opstallen en was het voorheen in agrarisch gebruik geweest. Het Hof oordeelt hierover dat een dergelijk gebruik in het algemeen niet leidt tot de kwalificatie als aanhorigheid. Ook de aanvankelijke bedoeling van koper om op het perceel grond een minicamping te exploiteren en later de bedoeling om het perceel grond als tuin in te richten, is niet voldoende om te spreken van een aanhorigheid bij de woonboerderij en aldus is het reguliere overdrachtsbelastingtarief van toepassing op de overdracht van het perceel grond.

Deze uitspraak volgt in een reeks andere uitspraken over de toepasselijkheid van het verlaagde overdrachtsbelasting van 2% en draagt daardoor bij aan de duidelijkheid over wat wel en niet als (aanhorigheid bij een) woning kan kwalificeren.

Meer informatie

Voor meer informatie of advies over overdrachtsbelastingaspecten kunt u vrijblijvend contact opnemen met Charlotte Davidson-Horsten, kandidaat-notaris vastgoed, via T. 071 535 80 00 of per e-mail davidson@tk.nl.

 

12/2/2018 voor Vastgoed