Recente uitspraak Privacyrecht: Belastingdienst deelt inkomen van sociale huurders met woningcorporaties. Mag dit?


De rechtbank Den Haag moest deze rechtsvraag beantwoorden in een zaak aangespannen door de Woonbond tegen (onder meer) de Staat en vereniging van woningcorporaties Aedes.

De Belastingdienst (de belastinginspecteur) verstrekt aan woningcorporaties de inkomensindicaties
van huurders in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging door verhuurders. Op
die manier krijgen verhuurders de mogelijkheid scheefhuur tegen te gaan door te kijken welke
huurders in aanmerking kwamen voor een extra verhoging van de huur. Bij een inkomen boven de € 40.349,- mocht de huur in 2017 met maximaal 4,3% stijgen. Voor een inkomen onder dit bedrag
gold een maximale huurstijging van 2,8%. Kort samengevat stelt de Woonbond - die een groep huurders vertegenwoordigt - zich op het standpunt dat de verstrekking van de gegevens en
het gebruik door de woningcorporaties in strijd is met de privacywetgeving (nu nog: Wet bescherming persoonsgegevens). In ieder geval in de periode tussen 1 maart 2013 (invoering inkomensafhankelijke huurverhoging) en 31 maart 2016.

Oordeel

De Raad van State oordeelde in 2016 dat het verstrekken van de inkomensgegevens in strijd was met de toen bestaande privacywetgeving. Dit heeft tot aanpassing van wetgeving geleid. Volgens de Woonbond heeft dit tot gevolg dat de huurders onverschuldigd hebben betaald aan de Belastingdienst. Ten aanzien van de woningcorporatie stelt de Woonbond dat zij onrechtmatig heeft gehandeld voor april 2016 omdat deze verstrekking en het gebruik daarvan in strijd was met de privacywetgeving en de op basis daarvan tot stand gekomen huurovereenkomsten nietig of vernietigbaar zijn.

Op 10 januari 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de huurders zelfstandig naar de huurcommissie hadden moeten gaan om daar hun bezwaar te maken. Volgens de rechtbank is de afgifte en het gebruik van de inkomensverklaring na 1 april 2016 (dus na wetswijziging) niet onrechtmatig. Met betrekking tot de voor 1 april 2016 door de woningcorporatie gebruikte verklaringen geldt dat de woningcorporatie niet wist of kon weten dat de verstrekking in strijd met de wet gebeurde. Daardoor heeft ook de woningcorporatie niet onrechtmatig gehandeld.

Lees de complete Privacy Update Januari


Meer informatie

Heeft u vragen over de veranderingen die de AVG met zich meebrengt, neem dan vrijblijvend contact op met onze Privacy-specialisten:

 

30/1/2018
door Lizette Jaques
Lizette Jaques

Lizette Jaques

Advocaat

Gedreven, nieuwsgierige advocate met de focus op aanbestedingsrecht, mededingingsrecht (in de zorg) en omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Houdt van een uitdaging zowel op werkgebied als privé, bijvoorbeeld op sportief gebied (skiën, hardlopen, hockey). Leert graag op (verre) reizen nieuwe culturen kennen.

CV via LinkedIn

T +31 71 535 80 50
E jaques@tk.nl