Project Bedrijventerreinen Leidse regio van start


Op 12 september 2017 werd door Economie071 de start van het project Bedrijventerreinen Leidse regio aangekondigd. Al geruime tijd wordt in de regio discussie gevoerd over de vraag of er voldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn. Deze vraag speelde onder andere in procedures bij de Raad van State over de Oostvlietpolder en over de transformatie van delen van bedrijventerrein De Waard.

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 een nieuwe Behoefteraming bedrijventerreinen opgesteld. Desondanks bestaat grote behoefte aan verdiepend onderzoek.

Stec Groep voert het onderzoek in de komende maanden uit. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in december 2017 bekend. Het onderzoek moet inzicht geven in:

  • de lange termijn behoefte van bedrijven,
  • de locatie- en huisvestingseisen en wensen van de diverse sectoren bedrijvigheid, en
  • de marktkwaliteiten en economische (toekomst)waarde van het bedrijventerreinenaanbod in de regio.

De gemeente Leiderdorp heeft de leiding over het project. De andere gemeenten, VNO/NCW Rijnland, de Leidse Koepel van Ondernemersverenigingen, de Ondernemersvereniging Bio Science Park en de Katwijkse Ondernemersvereniging nemen deel aan het project. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt bij het opstellen van de regionale bedrijventerreinenstrategie door de regiogemeenten. 

Visie

Een goede visie is om verschillende redenen van belang. Het gaat niet alleen om het borgen van de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor bedrijven om te groeien. Ondernemers hebben ook behoefte aan duidelijkheid over de toekomst van bedrijventerreinen, voordat grote investeringen worden gedaan. Het ontbreken van commitment vanuit het gemeentebestuur voor de revitalisering van bedrijventerreinen weerhoudt ondernemers ervan te investeren. Andersom is een duidelijke keuze van het gemeentebestuur voor het transformeren van verouderde bedrijventerreinen naar andere functies, zoals wonen, essentieel om een dergelijke transformatie daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Economie071 is een samenwerkingsverband van zes gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio. Economie071 voert projecten uit rondom de thema’s Life Sciences & Health, Vitaliteit, Ondernemerschap en Innovatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Bedrijventerreinen Leidse regio:  http://www.economie071.nl/bedrijventerreinen-leidse-regio/

02/10/2017
door Floris van Galen
Floris  van Galen

Floris van Galen

Advocaat

“Gedreven specialist omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Doceert staats- en bestuursrecht aan de Leidse Universiteit.”

Sectoren: Publieke sector, Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50 / +31 6 10 41 12 45
E vangalen@tk.nl