QuickScan: voldoet uw klokkenluidersregeling al aan de wettelijke vereisten?


Uit recent onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders blijkt dat slechts 48% van de organisaties een klokkenluidersregeling heeft die voldoet aan de wettelijke vereisten. Heeft uw organisatie al een klokkenluidersregeling? En is deze helemaal up to date? Met een door TK uitgevoerde QuickScan weet u dit op korte termijn.

Wij adviseren u graag over de noodzakelijke wettelijke aanpassingen en geven u praktijktips voor een goede meldregeling. Heeft u nog geen klokkenluidersregeling en werken er bij uw organisatie wel meer dan 50 personen? Dan stellen wij graag een klokkenluidersregeling voor u op, afgestemd op uw organisatie en in heldere bewoordingen. Het melden van een vermoeden van een misstand is vaak een grote stap voor een werknemer en een duidelijke en transparante meldprocedure kan de drempel verlagen. Heeft u al wel een meldregeling? Dan zorgen wij ervoor dat deze niet alleen voldoet aan de Wet Huis voor Klokkenluiders, maar krijgt u er ook een aantal praktische tips bij. Denk er in ieder geval aan dat u de nieuwe of gewijzigde meldregeling ter instemming aan de ondernemingsraad voorlegt.

Wet Huis voor Klokkenluiders in een notendop

De Wet Huis voor Klokkenluiders bepaalt dat elke werkgever bij wie ten minste vijftig personen werkzaam zijn, een procedure moet vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie (een zogenoemde klokkenluidersregeling). Deze procedure dient aan een aantal minimumvereisten te voldoen en moet aan de binnen de organisatie werkzame  personen worden verstrekt. Ook dient de werkgever zijn werknemers te wijzen op de rechtsbescherming die zij genieten bij het melden van een vermoeden van een misstand.

Bij de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2016 is ook het Huis voor Klokkenluiders opgericht. Het Huis heeft een advies- en een onderzoekstaak en is bevoegd voor zowel de publieke als de private sector. De afdeling advies van het Huis kan werknemers (maar bijvoorbeeld ook zzp-ers, vrijwilligers en stagiaires) met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang informeren en adviseren over welke stappen zij kunnen zetten. De afdeling onderzoek kan onderzoek doen naar vermoede misstanden en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen (bejegeningsonderzoeken). Voor meer informatie over het Huis, klik hier.

Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017

Het Huis voor Klokkenluiders heeft zoals gezegd recent een onderzoek gedaan onder ruim 430 ondernemingsraden. Daarbij is gekeken naar de invoering van de verplichte meldregeling, aanvullend integriteitsbeleid en de beleving van de organisatiecultuur. Dat leverde onder andere als resultaat op dat 79% van de organisaties op dit moment een meldregeling heeft, maar dat slechts 48% een regeling heeft die voldoet aan de vereisten uit de Wet Huis voor Klokkenluiders. Zo’n anderhalf jaar na inwerkingtreding van de wet zijn dus lang nog niet alle organisaties compliant. Kortom, de hoogste tijd om hier werk van te maken. Voor het volledige rapport, klik hier

Meer informatie

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Liesbeth Mol (T: 071-5358064 of E: mol@tk.nl).

 

14/12/2017
door Liesbeth Mol
Liesbeth Mol

Liesbeth Mol

Advocaat

Advocaat arbeidsrecht in de zorg met praktische aanpak en ervaring vanuit verschillende adviesrollen. Specifiek aandachtsgebied: integriteit en klokkenluiden.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 64
E mol@tk.nl