Reorganiseren per bedrijfsonderdeel ook al maakt de onderneming winst?


De situatie kan zich voordoen dat niet de onderneming zelf, maar slechts een bedrijfsonderdeel van de onderneming in een slechte financiële situatie verkeert. Bestaat er in dat geval een noodzaak tot het vervallen van arbeidsplaatsen, ook als de financiële situatie van de onderneming zelf wel goed is?

Uitspraak
 
De Hoge Raad concludeert in zijn arrest van 13 juli 2018, dat in dergelijke gevallen - voor zover afzonderlijke beoordeling van de bedrijfseconomische omstandigheden mogelijk is - de noodzaak van ontslag wordt beoordeeld aan de hand van de bedrijfseconomische omstandigheden van het zelfstandige bedrijfsonderdeel waar de arbeidsplaatsen vervallen.

Dit betekent dat een grond voor reorganisatie ook gelegen kan zijn in de structureel slechte financiële situatie van slechts een bedrijfsonderdeel. Een reorganisatie van een zelfstandig bedrijfsonderdeel kan immers, gelet op de resultaten van dit bedrijfsonderdeel, noodzakelijk zijn in het belang van zowel het desbetreffende bedrijfsonderdeel als van de onderneming als geheel. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Jeffrey Kenens via T. 071 535 80 00 of e-mail: kenens@tk.nl

 

14/8/2018
door Jeffrey Kenens
Jeffrey Kenens

Jeffrey Kenens

Advocaat, Partner

Gedreven professional, sterk in arbeidsrecht.

Sector: New Technology

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 86
E kenens@tk.nl