Rookruimten in strijd met WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging


Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 13 februari jl. geoordeeld dat het maken van een uitzondering op het rookverbod voor rookruimten in de horeca in strijd is met het WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Clean Air Nederland (CAN), bijgestaan door TK, is de procedure tegen de Staat in 2015 gestart. De Rechtbank Den Haag wees de vordering in 2016 in eerste aanleg af. In hoger beroep oordeelt het Hof alsnog dat rookruimten, net zo goed als de rest van de horeca-inrichting, moeten worden aangemerkt als ‘indoor public places’. Het WHO Kaderverdrag verplicht de aangesloten landen om te voorzien in wetgeving die mensen beschermt tegen iedere vorm van blootstelling aan tabaksrook in dergelijke publiektoegankelijke ruimten in gebouwen. Het feit dat niet-rokers ervoor kunnen kiezen om de rookruimte niet te betreden, maakt dat niet anders. Het gaat dan ook niet zo zeer om het beschermen van niet-rokers, als wel om het ontmoedigen van tabaksgebruik in zijn algemeenheid. Zo lang er rookruimten zijn, zullen bezoekers van de horeca verleid worden om te roken.

Het kabinet steunt overigens, zo blijkt onder andere uit het regeerakkoord, de doelstelling om te komen tot een rookvrije generatie en tabaksgebruik te ontmoedigen (www.rijksoverheid.nl). In dat verband verbaast het dat de Staat heeft aangevoerd dat het noodzakelijk is om (voorlopig) rookruimten toe te staan en het rookverbod geleidelijk in te voeren. Het Hof oordeelt dat de Staat niet concreet heeft gemaakt hoeveel tijd nog nodig zou zijn om de rookruimten af te schaffen. Het rookverbod in de horeca is inmiddels al weer tien jaar van kracht. De regering heeft al geruime tijd de gelegenheid gehad om de uitzondering voor rookruimten te laten vervallen.

De Staat kan binnen drie maanden in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Het arrest is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Als de Staat in cassatie gaat, dan zal voorlopig nog geen beroep gedaan kunnen worden op de onverbindendheid van de uitzondering voor rookruimten. Dat neemt niet weg dat horecaondernemers er rekening mee moeten houden dat de uitzondering voor rookruimten binnen afzienbare tijd definitief zal worden afgeschaft.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Floris van Galen via T. 071 535 80 00 of e-mail vangalen@tk.nl

 

14/2/2018
door Floris van Galen
Floris  van Galen

Floris van Galen

Advocaat

“Gedreven specialist omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Doceert staats- en bestuursrecht aan de Leidse Universiteit.”

Sectoren: Publieke sector, Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50 / +31 6 10 41 12 45
E vangalen@tk.nl