Wilt u dit jaar nog een schenking doen? Wij hebben alle regels en aandachtspunten voor u op een rij gezet


Wellicht wilt u dit jaar nog schenkingen doen aan uw (klein)kinderen of anderen. Met schenkingen kunt u de begunstigden blij maken, maar ook (erf)belasting besparen. Over schenkingen is (schenk)belasting verschuldigd, tenzij u niet meer dan het vrijgestelde bedrag schenkt.

De vrijstellingen en verruimingen voor het kalenderjaar 2017 zijn als volgt:

 1. kinderen: € 5.320,00;
 2. kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar: eenmalig € 25.526,00;
 3. anderen (niet-kinderen): € 2.129,00;
 4. personen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar: eenmalig € 100.000,00 op voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering of verbouwing van de woning of als aflossing van de hypotheekschuld;
 5. kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar: eenmalig € 53.176,00 op voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor een dure studie of opleiding.    

De algemene vrijstellingen van € 5.320,- en € 2.129,- gelden per kalenderjaar.

De tarieven van de schenkbelasting zijn de volgende:

 1. partners en kinderen: 10% over een schenking tot € 122.268,00 en 20% over het meerdere;
 2. kleinkinderen: 18% over een schenking tot €122.268,00 en 36% over het meerdere;
 3. anderen (ouders, broers, zussen, neven, nichten, vrienden, etc.): 30% over een schenking  tot € 122.268,00 en 40% over het meerdere.

De schenkbelasting moet worden betaald door degene die de schenking ontvangt. Maar het is mogelijk dat u afspreekt dat de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt.

Nog enkele aandachtspunten bij het schenken:

 • "Schenking door schuldbekentenis"
  indien u op dit moment geen afstand wilt doen van uw spaargeld, kunt u toch schenken door middel van een zogenaamde "schenking door schuldbekentenis". Door deze manier van schenken schenkt u zonder dat u afstand doet van uw geld;
 • "Inbreng"
  indien u aan het ene kind meer schenkt dan aan het andere kind, kunt u bij de schenking bepalen dat dit later wordt verrekend met het te ontvangen erfdeel;
 • "Uitsluitingsclausule"
  indien u aan uw kind schenkt kunt u bij de schenking een zogenaamde "uitsluitingsclausule"  opnemen waarin u bepaalt dat de schenking bij echtscheiding niet voor de helft naar de partner van uw kind gaat;
 • "Schenken onder bewind"
  indien u het belangrijk vindt dat uw (klein)kinderen de schenking "goed" gebruiken, kunt u schenken onder bewind. Bij schenken onder bewind beheert iemand anders (bijvoorbeeld de ouder) het geld en bepaalt u zelf hoe lang het bewind over de schenking duurt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over schenken in het kalenderjaar 2017? Ons Team Familierecht is u graag van dienst! U kunt ons bereiken via T. 071 535 80 00.

 

27/11/2017
door Odise Beerman
Odise Beerman

Odise Beerman

Toegevoegd notaris

Hou van mijn werk om de contacten met cliënten en ben geinteresseerd in wat hen drijft. Ik ben een buitenmens en hou van fietsen, tuinieren en golfen.

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 81 14
E beerman@tk.nl