Trouwplannen? Het huwelijksvermogensrecht verandert per 1 januari 2018

Afbeelding niet gevonden.


Het is al veel in het nieuws geweest: vanaf 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. Dit betekent dat de regels vanaf die datum anders zijn dan die wij gewend zijn. Waar gaat het om?

De ‘oude’ gemeenschap van goederen
Tot 1 januari 2018 gelden de volgende regels: trouwt u zonder huwelijkse voorwaarden vast te leggen, dan bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in principe alles gemeenschappelijk is. Als u niet wilt dat alles gemeenschappelijk wordt, dan maakt u huwelijkse voorwaarden. In ongeveer 25% van de gevallen worden huwelijkse voorwaarden gemaakt. Als u trouwt na 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Deze worden hierna kort toegelicht.

Trouwen na 1 januari 2018
Door de nieuwe wet valt niet meer alles automatisch in de gemeenschap. Uitgangspunt is dat het vermogen dat u had - voordat u trouwde - privé blijft. Dit betekent dat u dit privé vermogen ook niet hoeft te delen bij een echtscheiding. Erfenissen en schenkingen die u krijgt voor of tijdens het huwelijk blijven eveneens privé vermogen.

Het vermogen dat u samen - tijdens uw huwelijk - opbouwt valt in de gemeenschap van goederen. Er ontstaan dus drie vermogens: twee privé vermogens en een gezamenlijk vermogen. Het zal soms lastig zijn om alle vermogensstromen goed van elkaar te onderscheiden.

Wij adviseren cliënten voorafgaand aan het huwelijk goed vast te leggen wat hun privé vermogen is. Ook erfenissen en schenkingen en de besteding daarvan moeten worden vastgelegd. Dit voorkomt discussie bij een eventuele echtscheiding.

Huwelijkse voorwaarden
Omdat het nieuwe stelsel bij het einde van het huwelijk kan leiden tot vragen over de verschillende vermogensstromen en vergoedingsrechten is het belangrijk om vooraf te onderzoeken of het wettelijk stelsel voor u het juiste is. Vaak zullen toch huwelijkse voorwaarden beter kunnen worden toegespitst op de gewenste situatie, zeker als het om ondernemers en ondernemingen gaat.

Meer informatie
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de specialisten van ons familie- en erfrecht notariaat via T. 071 535 80 00.

 

06/11/2017
door Erna Kortlang
Erna Kortlang

Erna Kortlang

Notaris, Partner

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 12
E kortlang@tk.nl