Verhuur van woning aan toeristen in Amsterdam leidde tot forse boete eigenaar


De gemeente Amsterdam heeft een eigenaar van een woning in Amsterdam een boete opgelegd van € 13.500,- omdat hij zijn woning via Airbnb aan toeristen verhuurde zonder dat de gemeente daarvoor een vergunning had verleend.

Uitspraak

Volgens de Rechtbank valt de betreffende woning in één van de categorieën die zijn genoemd in de Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam waarvoor een vergunningsplicht geldt. De Rechtbank oordeelt dat het de bedoeling was van de wetgever om ook duurdere woningen aan te kunnen wijzen als woonruimte waarvoor een vergunningsplicht geldt.

De Rechtbank oordeelt dan ook dat er sprake is van 'een onttrekking van de woning aan de bestemming tot bewoning' als een woning wordt gebruikt anders dan voor permanente bewoning, in welk geval een vergunning nodig is. Hierop is een uitzondering gemaakt in de Huisvestingsverordening voor een 'tweede woning'. Een tweede woning mag uitsluitend worden gebruikt door een eigenaar of huurder als tweede verblijf. Nu de eigenaar zijn woning heeft verhuurd aan toeristen is er dus geen sprake van een 'tweede woning' in de zin van de Huisvestingsverordening.

Tot slot is de Rechtbank van oordeel dat de eigenaar ook niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor vakantiehuur omdat hij niet zijn hoofdverblijf in de woning had. Om zijn hoofdverblijf in de woning te hebben was het noodzakelijk geweest dat hij ook ingeschreven stond op dat adres of hij had moeten aantonen dat de woning werkelijk zijn hoofdverblijf was.

De woning was door de verhuur aan toeristen niet meer permanent beschikbaar voor bewoning. Omdat er geen onttrekkingsvergunning was op het moment van de verhuur, is het beroep van de eigenaar tegen de opgelegde boete dan ook door de Rechtbank ongegrond verklaard en de Rechtbank acht de boete van € 13.500,- passend.

Meer informatie

Voor meer informatie of advies over vakantieverhuur kunt u vrijblijvend contact opnemen met Paul de Lange, advocaat vastgoed, via T. 071 535 80 00 of per e-mail delange@tk.nl. Heeft u notariële vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Julius Bos, kandidaat-notaris vastgoed, via T. 071 535 80 00 of per e-mail bos@tk.nl  
 

31/8/2017
door Julius Bos
Julius Bos

Julius Bos

Kandidaat-notaris

Sector: Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 27
E bos@tk.nl
voor Vastgoed