Verkoper gebonden aan koopovereenkomst door akkoord via WhatsApp?


Tussen verkoper en koper van een woning staat ter discussie of een rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand is gekomen. Koper heeft de koopovereenkomst ondertekend en aan verkoper overhandigd. Vervolgens heeft verkoper via WhatsApp aan koper laten weten dat de koopovereenkomst akkoord is en dat hij deze zal ondertekenen. Twee dagen later heeft verkoper de koper echter gebeld met de mededeling dat de woning niet wordt verkocht.

Is de verkoper nu gebonden aan de koopovereenkomst door het akkoord via WhatsApp?

Mijns inziens terecht is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand is gekomen, omdat er niet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW is voldaan. Verkoper heeft de koopovereenkomst namelijk niet ondertekend. Het WhatsApp-bericht van verkoper maakt geen deel uit van de koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door verkoper.

Meer informatie

Heeft u vragen met betrekking tot koopovereenkomsten of andere vastgoed gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met Julius Bos via T. 071 535 80 00 of per e-mail: bos@tk.nl

 

04/5/2018
door Julius Bos
Julius Bos

Julius Bos

Kandidaat-notaris

Sector: Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 27
E bos@tk.nl