VvE bijdrage aan huurder doorbelasten, mag dat?


De kantonrechter te Amsterdam deed daar kort geleden een heldere en goed gemotiveerde uitspraak over. In deze zaak had de appartementseigenaar jarenlang een bedrag van € 200,- aan VvE servicekosten aan de huurder doorbelast. Dat was ook in het huurcontract zo afgesproken. Verder was de huur van de inboedel a € 450,- per maand overeengekomen.


De huurder had na jaren eerst gewoon te hebben betaald, aangekaart dat ze vond dat ze de servicekosten van de VvE en de vergoeding voor het gebruik van meubilair ten onrechte aan de verhuurder had betaald. Ze vond dat die vergoedingen - € 200,- per maand voor de VvE en € 450,- per maand voor meubilair - niet voor ‘levering of een dienst’ was die de verhuurder aan de huurder leverde. Daarom waren die bijdragen ‘onverschuldigd betaald’, en zij vorderde op die grond de kosten terug.

Oordeel

De rechter was het met de huurder eens. De verhuurder mocht de VvE bijdrage niet zomaar allemaal aan de huurder doorbelasten. Dat mag alleen - aldus de kantonrechter - voor zover die kosten betrekking hebben op het gebruik van het appartement. Omdat de verhuurder geen overzicht had verstrekt van welk gedeelte van de servicekosten daadwerkelijk betrekking hadden op aan de huurder geleverde diensten (bijvoorbeeld elektra voor het trappenhuis), oordeelde de rechter dat de huurder iedere maand een bedrag van € 200,- onverschuldigd had betaald. De verhuurder moest daarom de aan de huurder doorbelaste VvE bijdrage volledig terugbetalen.

Daarnaast moest de verhuurder ook het overgrote deel van de betaalde vergoeding voor het meubilair terugbetalen. Omdat het gebruik van meubilair is opgenomen in het zogenaamde “Besluit servicekosten” is dwingend rechtelijk vastgelegd dat die niet als “verhuurd” worden gezien, maar als ‘levering of dienst’, oftewel ‘servicekosten’. Ook die moet de verhuurder jaarlijks afrekenen aan de hand van de werkelijke kosten. Dat was niet gebeurd. Dat werd alsnog begroot en daaruit volgende dat de verhuurder ruim 400 euro per maand terug moest betalen. In totaal ging het om een bedrag van € 16.500,-.

Conclusie

De conclusie van de kantonrechter is dus dat een appartementseigenaar de VvE bijdrage uitsluitend aan een huurder mag doorbelasten voor zover die kosten rechtstreeks betrekking hebben op het gebruik van het appartement. Het gedeelte dat betrekking heeft op het onderhoud of verzekeringen horen daar bijvoorbeeld niet bij.  Elektra en water wel.

Ik vind het oordeel aangaande de VvE bijdrage wel erg ver gaan, waar de kantonrechter het volledige bedrag liet terugbetalen, ongeacht de vraag welke servicekosten voor de VvE wel met het gebruik te maken hadden. De vraag wat de werkelijke kosten waren geweest werd daarbij immers wel ten aanzien van het ter beschikking gestelde meubilair in de procedure uitgezocht en beantwoord. Dat had ten aanzien van de VvE bijdrage ook gekund en lag temeer voor de hand, nu die bijdrage ook als ‘service costs’ was bestempeld in het huurcontract.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vrijblijvend contact  met mij opnemen via T. 071 535 80 00 of e-mail donkersloot@tk.nl

 

23/1/2018
door Joost Donkersloot
Joost Donkersloot

Joost Donkersloot

Advocaat

Binnen het vastgoed focus op huurrecht, alsmede op VvE en appartementsrechten. Lid German desk. Zanger en bassist in progressive rockband. Is helemaal gelukkig op een berg met sneeuw

Sectoren: Retail & Horeca, Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 50
E donkersloot@tk.nl
voor Vastgoed