Terug naar alle medewerkers

Ondernemingsrecht

Waarvoor kunt u bij TK terecht?

Oprichting vennootschappen, coöperaties & APO’s, statutenwijzigingen, splitsings- en fusie-aktes, overdracht en uitgifte van aandelen,  fusies en splitsingen, statutenwijziging, fiscaliteiten.