Geschiedenis TK

Teekens Advocaten werd in 1949 door de heer Teekens opgericht. Karstens Notarissen werd in 1955 opge­richt door de heer Karstens. Teekens Advocaten en Karstens Notarissen fuseerden in 2001.

Om klanten optimaal van dienst te zijn werd in 2006 een geza­menlijk pand betrokken. De volgende stap was om marktleider in de regio Rijnland te worden. Marktleiderschap gaat in de juridische branche om de kennis en kwaliteit van de dienstverlening. Om de kwali­teit te waarborgen werd veel in kennis en know-how geïnvesteerd. In het besef dat hiervoor een bepaalde omvang nodig is, werd ook aansluiting gezocht met kantoren in de regio, te weten advo­catenkantoor Goedkoop en Partners en Notariskantoor Augstein in Alphen aan den Rijn, advocatenkantoor Nannings en de Wit in Lisse en notaris­kantoor Kompier in Lisse. Tevens volgde er in 2009 een samenwerking met de Universiteit Leiden en recent ook met de Universiteit van Maastricht.

Na 2006 is het kantoor ook autonoom behoorlijk ge­groeid. In 2009 en 2010 werd dan ook de Gouden Zandloper gewonnen voor snelst groeiende kantoor in de afgelopen vijf jaar.

In 2010 waren we het regionaal topkantoor en daarmee het alternatief voor de Amsterdamse Zuid-as kantoren. We bieden dezelfde kwaliteit als gere­nommeerde landelijke kantoren, maar tegen scherpere tarieven. Bovendien is TK een transparant en toegankelijk kan­toor, dat snel kan schakelen en goed be­reikbaar is. Doordat we meer van buiten naar binnen kijken kunnen we klanten nog beter van dienst zijn. Met onze zes marktspecialismen; agri- en food, retail en e-commerce, vastgoed & projecten, publieke sector, new technology en de financiële sector, bundelen wij intern onze expertise. Daarmee zijn onze adviseurs niet alleen een juridische gesprekspartner, maar zijn zij benaderbaar voor en denken zij mee met boardroom issues. De volgende stap is een landelijke positionering als een stabiel mid-market kantoor.