Mediregres (loonschade)

mediregres-logo.png

medi-login.gif

 

 

Uw werknemer betrokken bij een ongeval! Welke werkgever heeft hier bij tijd en wijle niet mee te maken? Buiten het feit dat dit vervelend is voor de werknemer, levert het u als werkgever schade op. Denkt u aan loonschade en re-integratiekosten. Deze kosten kunnen afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid en de door u getroffen regelingen behoorlijk oplopen.

Wat kunt u als werkgever hieraan doen?
De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om een groot deel van deze zogenoemde loonschade en re-integratiekosten te verhalen, wanneer een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

De aansprakelijke partij wordt vaak vertegenwoordigd door een professional, zoals een verzekeraar. Het is daarom lang niet altijd eenvoudig om de door u geleden schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Voor u reden temeer om u te laten bijstaan door een organisatie met kennis van zaken.

TK neemt werkgevers deze zorg graag uit handen en biedt onder de naam MediRegres werkgevers de mogelijkheid de schade deskundig te laten verhalen. MediRegres heeft hierin jarenlange ervaring.

Het honorarium voor MediRegres bedraagt slechts 11% van het voor u verhaalde bedrag. Indien wij geen mogelijkheden zien uw schade te verhalen, dan bent u ons geen honorarium verschuldigd. Uiteraard worden de met u gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd, zodat misverstanden worden voorkomen.

Wilt u vrijblijvend meer informatie?
Neemt u dan contact met ons op:
T +31 172 - 419844
info@mediregres.nl

Dick_Feddes.jpg   Jessica_van_der_Kraats.jpg
Dick Feddes   Jessica van der Kraats

T +31 172 419844

E feddes@mediregres.nl

 

T +31 72 - 419844

E vanderkraats@mediregres.nlU kunt ook gebruik maken van dit formulier, waarna wij contact met u opnemen.

Zie hier onze algemene voorwaarden.

Brochure Mediregres