MVOHospice Issoria
TeekensKarstens is sponsor van hospice Issoria te Leiden en was met raad en daad betrokken bij de financiering en verwerving van het nieuwe onderkomen van Issoria.

Hospice Issoria werd geopend in 2003. In het hospice draait alles om de zorg voor de gasten en hun naasten. Als je niet lang meer te leven hebt en de verzorging thuis niet meer mogelijk of wenselijk is, dan wil je naar een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je verzekerd weet van persoonlijke aandacht en zorg. Die plek heet Issoria. Dag en nacht zijn er vrijwilligers en verpleegkundigen aanwezig om voor de gasten te zorgen.

MiCaso
TeekensKarstens is een van de founding fathers van Stichting MiCaso. Stichting MiCaso is een stichting zonder winstoogmerk die middelen verwerft die via Afodenic, een Nicaraguaanse kredietorganisatie zonder winstoogmerk, worden verstrekt aan ondernemers in de stad Juigalpa. Deze kredieten bedragen maximaal € 1.500 en worden in maximaal 2 jaar terugbetaald aan de Stichting, waarna deze weer aan een andere ondernemer kunnen worden uitgeleend.

Voedselbank Leiden
Vanwege de toenemende vraag is de Voedselbank Leiden medio 2014 naar een grotere locatie verhuisd. TeekensKarstens heeft een bijdrage geleverd voor de nieuw aan te schaffen koelcellen.

Sponsoring
TK is vaste sponsor van de Universiteit Leiden, LOHC, de 3 October Vereeniging, enkele locale sportverenigingen en studieverenigingen op het gebied van notariaat en advocatuur.

Door het jaar heen krijgen wij veel aanvragen voor sponsoring. Deze kunnen wij niet allemaal honoreren, maar wilt u in aanmerking komen dan kunt u uw aanvraag sturen naar sponsoring@tk.nl