NVG

TeekensKarstens Advocaten Notarissen (TK) heeft met de NVG een partnership. Op basis van dat  partnership kunnen de NVG, de bij haar aangesloten branche-organisaties en de leden van die organisaties op scherpe voorwaarden hun behoefte voor wat betreft externe juridische dienstverlening onderbrengen bij TK.
TK beschikt over de kennis en ervaring om groothandelsbedrijven in allerlei branches van dienst te zijn.
In een veranderende marktsituatie wordt het samenspel van inkoop, verkoop, logistiek, know-how, productinformatie en ICT steeds belangrijker.

Ervaring TK
De ervaring van TK die past bij deze bedrijven varieert van typische handelsvraagstukken, zoals fouten in ingekochte of geleverde producten, onderdelen en/of halffabricaten, levering onder bepaalde labels, internationale regelgeving omtrent herkomst en veiligheid van producten en grondstoffen, productaansprakelijkheid, distributie- en andere duurovereenkomsten, het terughalen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij insolvente afnemers, het dealen met inkoop- en verkoopvoorwaarden, onderhandse en openbare aanbesteding.
Daarnaast zijn er de algemene vraagstukken, zoals incasso, problemen met levering en kwaliteit, reorganisatie en andere (collectief) arbeidsrechtelijke vraagstukken, vastgoedkwesties zoals (ver)huur, aan- en verkoop van gebouwen en ondernemingsrechtelijke kwesties zoals fusie en overname, management buy-out, opvolging, participatie, financiering en zekerheden, mededinging.
Als u investeert in innovaties of een nieuw product ontwikkelt, dan wilt u daarmee de concurrentie voorblijven. Het intellectueel eigendomsrecht, zoals het auteurs-, merken- en octrooirecht, maakt het mogelijk uw investering te beschermen. TK helpt u bij het vestigen, commercialiseren en verdedigen van uw intellectuele eigendomsrechten.

Hoe werken wij?
TK is een top 50 speler. De cliënt mag dus van ons verwachten dat wij op alle juridische gebieden ondersteunen. Zowel binnen als buiten de grenzen, dat laatste via onze effectieve internationale wereldwijde netwerken. Kwaliteit is vanzelfsprekend, maar wordt verdiept door het eigen kennisinstituut, TK Academy. Dat in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Maastricht de kennis onderhoudt en ontwikkelt.
Belangrijk voor de klant is vooral, dat TK de klant begrijpt. Onze mensen worden vanaf de dag dat ze binnen komen getraind het oog te houden op het zakelijk belang achter de juridische vraag. De achterliggende redenen kunnen complex zijn, maar de cliënt wil soms gewoon weten: moet ik linksaf of rechtsaf? TK geeft dat antwoord, zonder omhaal en begeleidt bij het bereiken van de gestelde doelen. No nonsense, het zakelijk belang voorop, dat is het TK DNA.

Nieuw ontslagrecht

Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Invoering van het wetsvoorstel zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn door TK benoemd en inzichtelijk gemaakt.

http://youtu.be/Teki950S1Is

Kijk voor meer informatie ook op de website: https://tk.nl/nl/het-nieuwe-ontslagrecht/

Uw contacpersonen:

430_Pietia_Laarhoven-van_der_Mark_VierkantWeb.jpg 232_Kees_van_Oosten_VierkantWeb.jpg
Pietia Laarhoven (advocaat)
Laarhoven@tk.nl
direct +31715358075
mobiel +31610637892
Kees van Oosten (advocaat)
vanoosten@tk.nl
direct +31715358068
mobiel +31654661924

 

Onderstaand drie whitepapers welke als PDF gedownload kunnen worden. 

WHITEPAPER_NVG_FRANCHISE.pdf

WHITEPAPER_NVG_INFORMATIE_UITWISSELING.pdf

WHITEPAPER_NVG_TOEPASSELIJKHEID_VAN_ALGEMENE_VOORWAARDEN.pdf