Privacy Statement


TeekensKarstens stelt het belang van cliënten voorop waaronder de bescherming van uw privacy. Deze privacyverklaring maakt helder hoe TeekensKarstens uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Privacy verklaring TeekensKarstens Notarissen

Privacy verklaring TeekensKarstens Advocaten